---

Brieven aan de Kamer
---

Stand van zaken operatie Enduring Freedom

14-02-2003

Hierbij wil ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, nader informeren over de stand van zaken in operatie Enduring Freedom. Ik beperk mij hier tot de inzet van de Nederlandse eenheden in die operatie.

F-16s De zes Nederlandse F-16s die in het kader van operatie Enduring Freedom zijn gestationeerd in Kirgizië, hebben de afgelopen weken deelgenomen aan luchtoperaties boven Afghanistan. Zij hebben daarbij door hun fysieke aanwezigheid een afschrikkende invloed uitgeoefend op Al-Qaida en Taliban-eenheden die slaags waren geraakt met grondtroepen van de internationale coalitie in Enduring Freedom. Tevens hebben zij enige malen wapens moeten gebruiken op door grondtroepen aangewezen doelen. In totaal zijn ongeveer 350 missies gevlogen.

Op verzoek van de VS heeft de regering heden besloten de aanwezigheid op het vliegveld van Manas (Kirgizië) na 1 april a.s. te verlengen voor een periode van zes maanden. De additionele uitgaven die met deze verlenging zijn gemoeid worden geraamd op 15 tot 20 miljoen, die ten laste zullen komen van de post vredesoperaties in de HGIS/non-ODA.

De militaire opdracht van de F-16s zal gelijk blijven: het verlenen van luchtsteun aan grondoperaties van de internationale coalitie onder leiding van de VS in operatie Enduring Freedom in Afghanistan, en, in noodsituaties, eventueel ook aan de eenheden van ISAF. Ook de afspraken over de operationele inzet van de F-16s blijven ongewijzigd. Denemarken nam al eerder het besluit zijn aanwezigheid op Manas te verlengen met zes maanden. Noorwegen neemt naar verwachting binnenkort een besluit.

Tankervliegtuig Het eveneens in Manas (Kirgizië) gestationeerde Nederlandse tankervliegtuig is ingezet op ruim 60 vluchten. Het toestel tankt in de lucht de vliegtuigen bij van operatie Enduring Freedom, waaronder ook de F-16s van Nederland, Denemarken en Noorwegen. Daarnaast ondersteunt het tankervliegtuig de vluchten van F-16s die voor groot onderhoud moeten terugkeren naar Nederland. Dit vliegtuig was toegezegd tot 1 april a.s. en zal daarna terugkeren naar Nederland.

Maritieme eenheden Zowel het fregat als het maritieme patrouillevliegtuig zijn, zoals bekend, vooralsnog toegezegd tot 1 juli a.s.. Het fregat is actief in de wateren rondom het Arabische schiereiland. Het schip heeft verschillende escortes en ongeveer 60 boardings uitgevoerd, conform de richtlijnen die eerder uitgebreid zijn besproken met de Tweede Kamer. Daarbij zijn geen verdachte goederen of personen aangetroffen.

Het maritieme patrouillevliegtuig heeft een aanvang gemaakt met vluchten boven Afghanistan, zoals aangekondigd in de brief van 20 december 2002. Ook voert het reguliere taken uit in het kader van inlichtingenvergaring en escortering ten behoeve van de maritieme operaties in het gebied van Central Command. Sinds juli 2002 heeft het toestel bijna 100 vluchten uitgevoerd.

DE MINISTER VAN DEFENSIE

Nieuws Ministerie van Defensie


Deel: ' Stand van zaken operatie Enduring Freedom '
Lees ook