Provincie Friesland


---
PERSBERICHT

Nummer: 058
Datum: 07-03-03

Start experimenten biobrandstoffen

Op vrijdag 7 maart tankte gedeputeerde Anita Andriesen de eerste liter biodiesel in het provinciale onderhoudsvaartuig de 'PW 104'. De provincie Frysl­ân wil het gebruik van biobrandstoffen actief stimuleren. Zij gaat proeven met eigen dienstvaartuigen uitvoeren en daarnaast experimenten van andere partijen en onderzoek naar het gebruik van biobrandstoffen faciliteren. De voorbereiding van deze experimenten is in volle gang. De experimenten richten zich op het gebruik van biobrandstoffen in onder meer pleziervaartuigen en landbouw- en waterwerktuigen.

Experimenten biodiesel
Andriesen maakte vanmiddag de andere experimenten in Fryslân bekend. Holiday Boatin Doerak in Sneek start over een week met het varen op biodiesel. Het gaat om 26 schepen die met ingang van dit vaarseizoen op biodiesel gaan varen. De hele vloot gaat in een keer over op biodiesel. Dit bedrijf heeft al ervaring opgedaan met experimenten met biodiesel. Centerpoint Charters in Sneek, ook een bedrijf dat pleziervaartuigen verhuurt, gaat een tweede experiment uitvoeren. Dit bedrijf heeft eveneens het voornemen om de hele vloot op biodiesel over te schakelen. Dit zal gefaseerd in de tijd plaatsvinden. Het derde experiment wordt uitgevoerd door Gerbranda State, een biologisch gemengd bedrijf in Pietersbierum. Dit bedrijf past biodiesel toe in landbouwwerktuigen en heftrucks. Oliehandel Wiersma en zoon te Sneek is de leverancier van de biobrandstoffen voor de experimenten in Fryslân.

De PvdA-gedeputeerde vindt het belangrijk op korte termijn in Fryslân voldoende proefprojecten van de grond te tillen. De projecten dienen om meer ervaring op te doen met het gebruik van biobrandstoffen, om verdere oplossingen te vinden voor (technische) problemen en deze in de praktijk toe te passen. Hierbij dienen resultaten uit eerdere experimenten als basis. De provincie wil daarnaast door de experimenten draagvlak krijgen voor biobrandstoffen als een aantrekkelijk milieuvriendelijk alternatief voor fossiele brandstoffen.

Waarom biobrandstoffen?
Biobrandstoffen zijn beter voor het milieu dan de fossiele brandstoffen zoals diesel.
Belangrijke milieuvoordelen zijn: veel minder uitstoot van CO2 dan diesel, minder uitstoot van roet en biobrandstoffen zijn makkelijk afbreekbaar wanneer ze in het milieu komen.

Accijnsvrijstellingen
Eerdere experimenten met het gebruik van biodiesel voor provinciale vaartuigen zijn in 2000 stopgezet omdat het Rijk niet langer accijnsvrijstellingen verleende en aangaf het gebruik van biobrandstoffen verder niet actief te stimuleren. Mede door druk van de provincie Fryslân is besloten dat tot 2010 weer een volledige accijnsvrijstelling geldt voor een aantal experimentele toepassingen van het gebruik van biobrandstoffen.

Voor meer informatie over dit persbericht: team Communicatie provincie Fryslân, tel. 058 - 292 57 35.

Deel: ' Start experimenten biobrandstoffen in Friesland '
Lees ook