Landelijke Studenten Vakbond


PERSBERICHT - Studenten 13 maart naar Den Haag!

Studenten 13 maart massaal naar Den Haag!

Utrecht, 12 maart 2003, Aanstaande donderdag 13 maart zal om 13.00 uur in Den Haag een massale actie van start gaan die de regeringsformatie moet overhalen te investeren in hoger onderwijs. Overal in het land worden studenten gemobiliseerd om een einde te maken aan de al twintig jaar voortdurende bezuinigingen op hoger onderwijs. De datum van 13 maart is bewust gekozen. Studenten over heel Europa voeren deze dag actie tegen opname van publiek onderwijs in het vrijhandelsverdag GATS van de wereldhandelsorganisatie (WTO).

De actie wordt ondersteund door de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en door vele regionale studentenorganisaties. Ook hebben de docentenbonden AbvaKabo, AOb en CNV, de scholierenbond LAKS, vele besturen van universiteiten en hogescholen, de Tweede Kamerfracties van Groenlinks, SP, D66 en de Christenunie en de jongerenpartijen van het CDA en de PvdA (CDJA en JS) hun steun betuigd aan de geplande actie in Den Haag

De acties zijn een directe reactie op de nog liggende korting, op de adviezen van topambtenaren om 1,9 miljard extra te bezuinigen, op de uitblijvende garantie van het CDA en de PvdA om te investeren in het Hoger Onderwijs en de onderhandelingen in GATS verband dat de kwaliteit en toegankelijkheid van het publieke hoger onderwijs bedreigt. Woordvoerder Tamira Combrink: "Ondanks beloftes van investeringen lijkt er nu weer een verkapte bezuiniging op de student te komen. Wij willen niet nóg meer betalen voor deze slechte kwaliteit. De politiek moet verder kijken dan de kabinetsperiode lang is. Investeren in het onderwijs is bittere noodzaak."

In de aanloop naar de massale tocht op 13 maart hebben studenten uit het hele land ludieke initiatieven genomen om duidelijk te maken hoe kritiek de situatie in het hoger onderwijs wordt. Zo is er vorige week een groep studenten onder het motto 'het water komt ons tot aan de lippen' in de hofvijver gesprongen en zaten er afgelopen donderdag en vrijdag studenten te 'demonstuderen' op het Binnenhof. Ook heeft het organiserend platform openbaar vergaderd op het Binnenhof. Zij wil hiermee de ondoorzichtigheid waarin de GATS onderhandelingen plaats vinden aan de kaak stellen.

De studenten, scholieren en docenten zullen zich om 13 uur verzamelen op het Malieveld. Vervolgens wordt er een demonstratieve tocht gelopen langs verscheidene ministeries, het Binnenhof, het CDA partijbureau en het IBG regiokantoor. Deze tocht staat in teken van de 'speurtocht naar verantwoordelijkheid' met symbolische activiteiten onderweg. Om 15.00 uur op het Malieveld zal het studentenplatform Balkenende en Bos wijzen op het belang van investeren in het Hoger Onderwijs. Een delegatie van de stoet zal tegelijkertijd vertrekken naar de 'open dag' die is uitgeroepen bij het Ministerie van Economische Zaken om steun te betuigen aan de GATS manifestatie die daar gaande is.


---

Deel: ' Studenten op 13 maart massaal naar Den Haag '
Lees ook