Gemeente Asten


10/03/2003
Brede School, start in Heusden

"BREDE SCHOOL . . . . EEN NIEUWE UITDAGING VOOR HEUSDEN

Na intensief overleg heeft de stuurgroep Brede Scholen Asten voorgesteld om in Heusden met een eerste pilot te starten. Een werkgroep gaat aan de slag om te onderzoeken of een brede school een meerwaarde heeft voor de Heusdense gemeenschap. In die werkgroep zitten vertegenwoordigers van: de St. Antoniusschool die behoort tot PRODAS (Schoolbestuur Bijzonder Onderwijs), Korein Kinderopvang en Pinkeltje (Peuterspeelzaal) en de gemeente Asten.

De stuurgroep Brede Scholen Asten heeft om de volgende redenen voor Heusden gekozen:

Ø Recent onderzoek toont aan dat er behoefte is aan kinderopvang; Ø Afgebakende gemeenschap van een redelijke omvang; Ø Het heeft geen directe consequenties voor andere basisscholen.

Indien alle betrokkenen zich kunnen vinden in de plannen zal de eerste brede school tot stand komen in Heusden.

De stuurgroep Brede Scholen Asten gaat verder met ontwikkelingen binnen Asten en Ommel. De werkgroep gaat het concept in Heusden uitwerken. In Heusden zal ervaring opgedaan worden, die straks ook bruikbaar is voor andere locatie(s).

Achtergrond
In januari 2002 hebben de schoolbesturen PlatOO (Openbaar Onderwijs) en PRODAS, de besturen van de peuterspeelzalen P'Ommeltje en Pinkeltje, kinderopvang Korein en de gemeente Asten feestelijk een intentieverklaring ondertekend.
Doel was (en is nog steeds!) het ontwikkelen en realiseren van één of meer Brede Scholen in de gemeente Asten. In Asten is bij een Brede School minimaal sprake van een samenwerking tussen basisonderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang. Met ondersteuning van Prisma Brabant is vervolgens de kadernotitie "Brede Scholen Asten" met doelstellingen, randvoorwaarden en dergelijke door de betrokken besturen tot stand gekomen. De gemeenteraad heeft op 26 november hiermee ingestemd, waarna de stuurgroep aan het werk kon."

Deel: ' Stuurgroep Brede Scholen Asten wil pilot starten in Heusden '
Lees ook