Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

TakeitNow laat order- en vervoerskosten voor bedrijven volledig vallen (via Tibet.nl), en beperkt order- en vervoerskosten voor consumenten. Tevens introductie lease voor consumenten en bedrijven.

Bilthoven - 17 juli 2001 - TakeitNow schrapt volledig alle order- en vervoerskosten voor bedrijven die op rekening kopen via Tibet.nl. Dit is

een stap naar drempelloos ecommerce. Zeker in het zakelijk segment met gemiddelde orderwaardes rond de fl. 2800 (ca. 1270 Euro) is dit een stap

die bedrijfseconomisch te rechtvaardigen is, maar psychologisch voor de klant van grotere waarde is. De stap past in een geleidelijke en relatieve versterking van de zakelijke focus van TakeitNow.

Tegelijkertijd zijn ook aan de consumentenzijde (takeitnow.nl) de order-

en vervoerskosten beperkt: ook voor aankopen boven de fl. 1000 (454 Euro) vervallen de order- en vervoerskosten volledig. Deze stap heeft inmiddels al een positief effect op de gemiddelde orderwaarde van bestellingen via TakeitNow, die geruime tijd iets onder de fl. 1000 (454

Euro) lag.

In een volgende stap naar laagdrempelige ecommerce introduceert TakeitNow.nl verder lease/huurkoop voor computer hardware en software ten behoeve van zowel bedrijven als consumenten voor bestellingen vanaf 900 Euro. Wanneer de evaluatie van lease positief uitvalt, zullen extra financieringsmogelijkheden geïntroduceerd gaan worden om consumenten op rekening te kunnen laten kopen, en de op-rekening-kopen-faciliteit voor bedrijven via Tibet.nl uit te breiden.
Over TakeitNow.com®, https://www.takeitnow.com/

TakeitNow.com® introduceerde op 14 januari 1999 als eerste pure e-seller

in Nederland haar webwinkel voor computerhardware en -software. Inmiddels levert TakeitNow 50.000 producten in nauwe samenwerking met verschillende fabrikanten en distributeurs. Belangrijke ontwikkelingen zijn de introductie van de maatwerk-pc (https://www.pcnow.nl/), Take It now Business EdiTion (https://www.tibet.nl) en TakeitNow.be. Daarnaast licenseert TakeitNow haar winkelinfrastructuur aan derden. MyTrade.nl (https://www.mytrade.nl/) en de samenwerking met ICEshop.nl zijn een exponent van deze ontwikkeling. Als incubator participeert TakeitNow in herenkledingzaak Yourshirt.nl en fietsenzaak Futurumshop.nl, en bereidt zij nieuwe participaties voor.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
- TakeitNow, Martijn Hoogeveen, tel 06 54 25 64 76, info@takeitnow.com

Deel: ' TakeitNow schrapt order- en vervoerskosten voor bedrijven '
Lees ook