Gemeente Alkmaar


GEZAMENLIJK BERICHT VAN RIJKSWATERSTAAT, PROVINCIE NOORD-HOLLAND EN GEMEENTE
ALKMAAR

Testfase route-informatiepanelen Alkmaar afgerond

Vorig jaar oktober zijn route-informatiepanelen (DRIPs) boven de N242 (Heerhugowaard-Alkmaar), de N246 (nabij Krommenie), de N245 (Schagen-Alkmaar),
de N203 en de A9 bij het verkeersplein Kooimeer in Alkmaar geplaatst. Deze DRIPs
zijn het eerste onderdeel van een proefproject met vijf verkeersmaatregelen. De
testfase met de DRIPs is afgerond. Vanaf vrijdag 8 november is de melding
`Testfase' op de DRIPs niet meer te zien en worden de weggebruikers geïnformeerd
over de werkelijke verkeerssituatie op en rond ring Alkmaar. In de testperiode is onder andere geconstateerd dat het gebruik van de DRIPs op een regionaal wegennet een aantal moeilijkheden met zich meebrengt met betrekking tot het afstemmen van het systeem op de werkelijke verkeerssituaties. DRIPs werden tot nu toe alleen ingezet op het snelwegennet. In het proefproject Alkmaar worden ze voor het eerst gebruikt op een wegennet met relatief veel op- en afritten en verkeersregelinstallaties. De snelheidsverschillen zijn hier minder snel duidelijk het gevolg van verkeersdrukte of calamiteiten, dan op snelwegen. Dit komt doordat er minder meetpunten in de weg zijn, lagere snelheden en meer optrekkend en afremmend verkeer.

Tijdens de testfase zijn alle verkeersscenario's doorlopen voor de juiste routering van de meetgegevens en het bijstellen van onnauwkeurigheden in het uiteindelijke reisadvies dat aan de weggebruikers wordt gegeven. Het meest optimale niveau in deze fase van het proefproject is behaald. Het blijft echter een dynamisch proces, vanwege effecten van toekomstige ontwikkelingen. De aanleg van de bypass Alkmaar, bijvoorbeeld, zorgt voor veranderingen in de verkeersafwikkeling en wat consequenties heeft voor de meetgegevens en de informatievoorziening op de DRIPs.

Inmiddels is een aantal vervolgfases gestart, waaronder het onderzoeken hoe de weggebruiker reageert op de reisadviezen en het koppelen van de verkeersregelinstallaties aan de regelmodule en de DRIPs. Door het toevoegen van maatregelen komen meer meetgegevens beschikbaar, waardoor een nauwkeuriger inzicht in de verkeersdrukte wordt verkregen.

De DRIPs op en rond de ring Alkmaar zijn onderdeel van het proefproject van Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en gemeente Alkmaar. Het doel is om de doorstroming op en rond de ring te bevorderen. Hiertoe is besloten om gezamenlijk een proefproject voor bundeling van route-informatie, verkeersregelinstallaties, een parkeerverwijssysteem, het brugopeningsregime (de zogenaamde Blauwe Golf) en het calamiteitenplan bij ongevallen. Het project loopt tot en met 2005. Alkmaar is de eerste stad buiten het autosnelwegennet waar DRIPs worden toegepast.

Info op website
Klik hier voor meer informatie over het proefproject.

Zoekwoorden:

Deel: ' Testfase route-informatiepanelen Alkmaar afgerond '
Lees ook