Federatie van Ouderverenigingen

Project Wonen

19 maart 2003

Themadag project wonen 2003

Het ministerie van VROM heeft in het kader van de woonzorgstimuleringsregeling de FvO een subsidie toegekend voor het aanbieden van een aantal regionale themadagen rondom het thema wonen. Tijdens deze dagen worden ouders en verwanten die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp geïnformeerd en actief aan het werk gezet in een aantal workshops.
Meer informatie over dit project bij de projectleider Gerben Abma: g.abma@fvo.nl
Bij hem kunt u ook informatie krijgen over de databank ouderinitiatieven en nieuwe brochures over wonen.

Deel: ' Themadag project wonen 2003 '
Lees ook