Gemeente Nuth


10-02-2003

Totaalpakket voor Marktproblematiek

De plannen om de overlast op de Markt in Nuth aan te pakken zijn nu concreet. Portefeuillehouder Openbare Orde, burgemeester Binderhagel, zal met alle betrokkenen kiezen voor een totaalpakket aan maatregelen. Voor de kern van Nuth geldt een alcoholverbod. Het gebied wordt begrensd door de Stationstraat, de Pastorijstraat, de Nuinhofstraat en de Bavostraat met als kern de Markt. De politie mag optreden tegen iedereen die alcohol nuttigt of in bezit heeft. Verschillende instanties, zoals onder andere Maatschappelijk Werk en straathoekwerkers, zullen worden ingezet om contact te leggen met de jongeren. Bij dit totaalpakket zal ook geluisterd worden naar de bewoners en winkeliers rondom de Markt. Hiervoor zal een contactavond worden georganiseerd. Het doel van het totaalpakket is zowel handhavend op te treden als de communicatie met en tussen de betrokkenen te verbeteren. Voor Hulsberg zal voor een zelfde insteek worden gekozen. Daarvoor zullen de problemen eerst worden geïnventariseerd en zullen er passende maatregelen volgen.

Deel: ' Totaalpakket voor Marktproblematiek in Nuth '
Lees ook