Universiteit Maastricht

21 februari 2003

UM stelt zich garant voor resterende tekort meerjarenbegroting tUL UM garant voor tekort tUL

Naar aanleiding van de mededeling van het LIOF dat zij om statutaire redenen niet kan optreden als co-financier van de transnationale Universiteit Limburg (tUL) heeft de Universiteit Maastricht (UM) besloten zich voor het resterende tekort van de meerjarenbegroting tUL, zijnde de aan het LIOF gevraagde bijdrage van 2.4 miljoen euro, garant te stellen.

Met de eerder door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg in het vooruitzicht gestelde 9.5 miljoen euro komen daarmee de middelen beschikbaar om het voor de komende jaren opgestelde businessplan uit te voeren. Het businessplan is erop gericht onderwijs en onderzoek van de tUL, zijnde onderwijs en onderzoek op het terrein van de Life Sciences en de Kennistechnologie, uit te bouwen.

Met de uitbouw van onderwijs en onderzoek en de (eu)regionale samenwerking vanuit de universiteit met bedrijfsleven en instellingen op het specifieke gebied van de Life Sciences wordt ook invulling gegeven aan de ambities van de provincie en de universiteit om op dit voor de nabije toekomst cruciale wetenschappelijke kennisgebied als regio een vooraanstaande positie te bekleden. De eerste ontwikkelingen op onderzoeksgebied, alsmede het groeiend interesse voor de opleiding Moleculaire Levenswetenschappen vormen een positieve indicatie van toekomstige mogelijkheden en kansen.

Deel: ' UM stelt zich garant voor resterende tekort meerjarenbegroting tUL '
Lees ook