Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN MINISTER PAUL VAN GREMBERGEN, VLAAMS MINISTER VAN

BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID 17

juni 2002

Van Grembergen als beschermheilige van Geelse kapellen

Vandaag startte minister Paul Van Grembergen (Spirit), bevoegd voor monumenten en landschappen in de Vlaamse Regering, de beschermingsprocedure voor drie historische kapellen te Geel: de Sint Dimphnakapel in de St. Gerebernusstraat (gehucht Zammel), de Sint Dimphnakapel in de Groenenheuvel en . de Sint Dimphnakapel te Elsum.

Minister Van Grembergen beschermt de kapellen omwille van hun volkskundige waarde, met name vanwege 'de materiële verwording van de intense verering van de heilige Dimphna'. De kapellen zijn daarmee de rechtstreekse getuigen van de groei van Geel als centrum voor de verzorging van geesteszieken. Met de bescherming wordt eveneens het historische belang van de kapellen onderschreven. Ze dateren immers uit de 17-de en 18-de eeuw en verkeren allen in een goede bouwfysische toestand, mede dankzij de nog levende belangstelling voor deze bijzondere kapellen.

De kapellen vinden hun oorsprong in de plaatselijke verering van de heilige Dimphna. Deze Ierse koningsdochter werd (volgens de legende) rond het jaar 600 door haar waanzinnige vader te Geel vermoord. Dimphna wordt daarom van oudsher aanroepen ter genezing van geestesziekten. Geel groeide toen omwille van de vele miraculeuze genezingen uit tot een befaamd bedevaartsoord. Als gevolg hiervan ontstond er in de 15-de eeuw de gezinsverpleging van geestesziekten, een traditie tot doorleeft tot op de dag van vandaag.

Info: Frederik.Leyts@vlaanderen.be (02/553 23 11)

Deel: ' Van Grembergen als beschermheilige van Geelse kapellen '
Lees ook