Nieuw-Vlaamse Alliantie


PERSMEDEDELING VAN MINISTER PAUL VAN GREMBERGEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, CULTUUR,JEUGD EN AMBTENARENZAKEN 21 JANUARI 2003

Minister Van Grembergen keurt nieuw reglement 'Culturele Manifestaties' goed

Vlaams minister Paul Van Grembergen heeft met een nieuw reglement het systeem van de 'culturele manifestaties' geactualiseerd. Dat systeem werd in het najaar van 2001 in vraag gesteld omdat de gemeentebesturen met het decreet op het lokaal cultuurbeleid, dat op 1 januari 2002 van start ging, uitdrukkelijk de mogelijkheid kregen om deze lokale activiteiten zelf te ondersteunen. De tijd bleek echter niet rijp om de logica van het decreet op het lokale cultuurbeleid ten volle door te trekken, en voormalig cultuurminister Bert Anciaux kondigde aan dat de culturele manifestaties behouden zouden blijven, maar in een geactualiseerde versie.

De 'culturele manifestaties' moeten -bij wijze van spreken sinds mensenheugenis- tot in de verste uithoeken van Vlaanderen cultuurspreiding mogelijk maken. Een tussenkomst van de Vlaamse overheid maakt het voor (onder meer) verenigingen financieel mogelijk om een artiest of gezelschap te boeken. Dankzij 'het boek' bestaat er in Vlaanderen ook een uitgebreid en divers overzicht van artiesten en gezelschappen waaruit organisatoren kunnen putten.
Van dat 'boek' komt er een nieuwe versie. Alle
gezelschappen uit het aanbod zullen uitgenodigd worden om hun kandidatuur gestoffeerd te hernieuwen voor 1 april 2003. Een geactualiseerd "boek" wordt verwacht tegen 1 juli 2003.

Het geactualiseerde reglement moet laagdrempelige
cultuurspreiding mogelijk maken en tegelijk
kwaliteitsstimuli geven. Het sluit nauw aan bij het vorige, maar legt extra nadruk op de promotie van nieuw talent en van artiesten die recent een wedstrijd wonnen. Het bevat vier luiken:

- Iedereen is het erover eens dat een databank van 'spreidbare' artiesten en gezelschappen een
belangrijke meerwaarde is in het cultuurbeleid. In eerste instantie handhaaft minister Van Grembergen dan ook 'het boek' en de website. In deze publicatie
vinden organisatoren een aanbod van ruim 700 artiesten en gezelschappen. Gaandeweg kan, via Cultuurnet
Vlaanderen, een integratie met andere databanken
worden opgezet, waardoor het brede culturele aanbod in Vlaanderen extra zichtbaarheid geniet.

- Het nieuwe reglement brengt aanbod en vraag samen: de artiesten en gezelschappen kunnen hun aanbod, indien het aan bepaalde criteria voldoet, laten opnemen.
Lokale organisaties kunnen uit dit aanbod plukken en een tussenkomst vragen bij het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap: maximaal 1/3 van de uitkoopsom met een maximum van 600 euro. Deze werkwijze wijkt niet fundamenteel af van wat in het huidige reglement is voorzien.

- Het reglement voorziet in een speciale vermelding in 'het boek' van artiesten of gezelschappen die recent een wedstrijd van minstens provinciaal belang hebben gewonnen.

- Het reglement wil, ten slotte, ook 'nieuw talent' extra promoten Het gaat hier om artiesten of
gezelschappen die weinig podiumervaring hebben of die een heel nieuwe koers inslaan. Dit aanbod wordt op zijn kwaliteit gescreend door een adviescommissie en hieraan zijn ook extra financiële stimuli verbonden: maximaal 50 procent van de uitkoopsom met een maximum van 750 euro.

Voor initiatieven die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december kan de aanvraag worden ingestuurd tussen 1 april en 31 mei. Voor alle informatie kan men terecht bij de afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheken van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap: Tel.: 02/553.41.72 of e-mail rita.swings@wvc.vlaanderen.be.

info : Koen Jongbloet, woordvoerder van
minister Van Grembergen - tel. (02) 553 23 11
e-mail: koen.jongbloet@vlaanderen.be

Deel: ' Van Grembergen keurt reglement 'Culturele Manifestaties' goed '
Lees ook