Nieuw-Vlaamse Alliantie


Vandaele vervangt Capiau op West-Vlaamse N-VA-lijst (28/03/03)

Wilfried Vandaele neemt de plaats in van Walter Capiau op de West-Vlaamse N-VA-Kamerlijst. De N-VA had deze plaats reeds eerder voorzien voor Vandaele, maar toen Capiau zich aanbood, verhuisde Vandaele naar de 2de opvolgerplaats. Nu staat hij dus weer op de tweede plaats, onmiddellijk na partijvoorzitter Geert Bourgeois en voor Lieve Vanhoutte, de eerste vrouw op de lijst.

Vandaele (43) is N-VA-fractieleider in de West-Vlaamse provincieraad. In De Haan is hij fractieleider in de gemeenteraad voor de groep Samen, een groepering van verschillende politieke strekkingen met o.a. mensen van SP.A en Agalev. Beroepshalve geniet Wilfried Vandaele (inter)nationale bekendheid als secretaris van het Cultureel Verdrag tussen Vlaanderen en Nederland. Hij leidt ook een internationaal project - in 13 landen - op het gebied van milieueducatie en ontving talrijke internationale onderscheidingen. Voorheen was de licentiaat Germaanse filologie en pers- en communicatiewetenschappen werkzaam als woordvoerder van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Vandaele heeft zijn wortels in zowel de milieu- als de vredesbeweging. Met "een groene jongen" op de belangrijke tweede plaats - een strijdplaats - onderstreept de N-VA, als opvolger van de Volksunie, haar aandacht voor themas als leefmilieu, pacifisme, cultuur en de positie van Vlaanderen in Europa.

De 2de opvolgerplaats wordt ingenomen door Jan Colaert (52), die enkele weken geleden schepen werd in Diksmuide voor de lijst PRO, eveneens een samenwerkingsverband van verschillende partijen. Colaert is al 20 jaar gemeenteraadslid en sinds jaar en dag de rechterhand van de Diksmuidse N-VA-burgemeester Lieve Laridon-Van Damme. Jan Colaert, licentiaat toegepaste economische wetenschappen, werkt als zelfstandig accountant en belastingconsulent. Als schepen is hij bevoegd voor onderwijs, cultuur, lokale economie, informatica en senioren. Colaert is een groot pleitbezorger van "zachte waarden" als onderwijs en cultuur.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Geert Bourgeois, Algemeen voorzitter en lijsttrekker West-Vlaanderen

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vandaele vervangt Capiau op West-Vlaamse N-VA-lijst '
Lees ook