Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Utrecht/Amsterdam 13 februari 2003

Veertig meldingen dode hoek

Bij het meldpunt voor vrachtwagens zonder dodehoeksysteem zijn de afgelopen maand veertig bedrijven aangemeld. Fietsersbond en FNV Bondgenoten hebben deze bedrijven een brief geschreven met het verzoek de spiegel of camera met spoed te bevestigen. Daarnaast zijn de namen van deze bedrijven doorgegeven aan de politie in hun regio. Omdat bij de meldingen niet altijd duidelijk was of het om 1 of meerdere wagens van het betreffende bedrijf ging, verzoeken Fietsersbond en FNV Bondgenoten de politie om actief te controleren op het gehele wagenpark van de gemelde bedrijven.

Fietsersbond en FNV Bondgenoten verzoeken de politie tevens om te controleren of de spiegels goed afgesteld zijn. Bij een politiecontrole in Amsterdam bleek onlangs dat 9 van de 10 spiegels verkeerd afgesteld waren, waardoor ze geen enkel effect hadden. De Fietsersbond heeft daarop diverse partijen gevraagd actie te ondernemen. Leveranciers, garagebedrijven, vertegenwoordigers van de vrachtwagenbranche, politie, 3VO en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zouden allemaal hun kanalen aan kunnen boren om voorlichting over juiste afstelling te geven.

Het aantal meldingen, maar ook waarnemingen van kaderleden van FNV Bondgenoten en van de Fietsersbond bevestigen dat het aantal auto s dat nu een systeem heeft meer is dan de 80% begin januari. Maar omdat er nog steeds geen sprake is van een 100% score blijven de organisaties aandringen op een actieve politiecontrole.

Deel: ' Veertig meldingen dodehoeksysteem '
Lees ook