Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Utrecht, 5 maart 2003

Verduurzaming nodig voor een gezonde pluimveesector

Stichting Natuur en Milieu roept voorzitter Wolleswinkel van de Organisatie van Nederlandse Pluimveehouders op om na de vogelpest te gaan werken aan structurele veranderingen in de pluimveehouderij. Met alleen technische en organisatorische maatregelen, is een volgende crisis slechts een kwestie van tijd. Het is hoog tijd dat de pluimveesector echt omschakelt en duurzamer wordt. Dat is de remedie om een crisis als nu beperkt te houden, de milieugevolgen te verminderen en het dierenwelzijn te verbeteren. De milieuorganisatie wijst uitlatingen van Wolleswinkel af dat de buitenuitloop van kippen de schuld is van de crisis. Dat is de omgekeerde wereld. De vogelpest is zo desastreus omdat de dieren in zulke enorme aantallen en dichtheden worden gehouden.

De vogelpest is de zoveelste crisis in de kwetsbare bioindustrie. Iedereen wordt weer met de neus op de feiten gedrukt. In de pluimveesector worden honderd miljoen kippen op zo'n grootschalige en intensieve wijze gehouden, dat door de uitbraak van de ziekte direct honderdduizenden dieren moeten worden geruimd. Dat is commercieel verantwoord, maar ethisch dubieus, en voor de direct betrokkenen is het een zware slag. De intensieve pluimveehouderij, het is bekend, heeft tevens grote milieubezwaren en met het dierenwelzijn van het overgrote deel van de kippen is het bitter slecht gesteld.

Het rapport 'Toekomst voor de veehouderij' van oud-voorzitter van de Rabobank Wijffels is een uitstekende leidraad voor de noodzakelijke omslag. Wijffels schreef zijn rapport in 2001, in opdracht van de minister van Landbouw naar aanleiding van de uitbraak van mond- en klauwzeer. Wijffels stelt dat varkens moeten wroeten en kippen scharrelen, liefst in de buitenlucht. Regionale productie is nodig om gesleep met dieren te beperken, zodat de kans op uitbraak en verspreiding van ziektes kleiner wordt en dierenleed wordt voorkomen. En dieren horen te worden ingeënt tegen besmettelijke ziektes. Tot nu toe is er weinig met de voorstellen van Wijffels gebeurd. Stichting Natuur en Milieu zoekt niet alleen contact met de pluimveehouders, maar zal ook de politiek benaderen om daar verandering in te brengen. De pluimveesector moet weer gezond worden.

Nadere inlichtingen:
Gijs Kuneman, tel. 030-2331328 (privé 030-6036941/06 25037917)
Marijke Brunt, tel 030-2331328 (privé 030-2316169)

Deel: ' Verduurzaming nodig voor een gezonde pluimveesector '
Lees ook