Persbericht

Den Haag, 27 juli 2001

Reactie NLIP op onderzoek ISP's van de consumentenbond

Branche-vereniging internetproviders kritiseert test Consumentenbond.

De branche-vereniging van internetproviders in Nederland, de NLIP, heeft stevige kritiek op de vandaag door de Consumentenbond gepubliceerde providertest. Procedurele en technische fouten in de testopzet leiden volgens de NLIP tot verkeerde cijfers en conclusies. De consumentenbond schaadt daardoor onnodig het imago van de providers en het Internet.

Hoewel de publicatie stelt dat breedband internet sneller is dan inbel-internet, zetten de gemeten absolute waardes consumenten makkelijk op een verkeerd been. Die waardes zijn namelijk in veel gevallen minder dan de helft van de werkelijke snelheid die consumenten ook daadwerkelijk ervaren. Dit is te wijten aan een cruciale technische fout in de testmethodiek. De Consumentenbond gebruikt hele kleine webbestandjes (van 5 kilobyte) om de snelheid te laten meten door een panel van deelnemers. Deze bestandjes zijn veel te klein om de snelheid van breedband internet te meten, omdat internetverkeer langzaam op gang komt, en pas na enige tienden van seconden de maximale snelheid opbouwt. Dat is vergelijkbaar met een test waarin de snelheid van auto's wordt gemeten door gedurende 1 seconde op het gas te trappen. Dat leidt gemakkelijk tot de conclusie dat alle auto's niet harder kunnen rijden dan 50 kilometer per uur.

In de tweede plaats heeft de Bond procedureel steken laten vallen bij het uitvoeren van deze providertest. Het panel van 2500 testende deelnemers bestaat uit vrijwilligers die zelf hebben aangegeven wat voor type internetverbinding ze gebruiken. Daar heeft geen controle op plaatsgevonden. Bij tenminste 2 providers van kabelinternet heeft dit geleid tot een bizar testresultaat, waarbij de gemeten snelheid 2 keer hoger was dan de maximale theoretische snelheid van het abonnementstype en de standaard afwijking groter dan de gemeten waarde. Bij andere providers waren de gemeten waardes van het snelste abonnement dermate laag, dat ook daar de indruk bestaat dat abonnementstypen door elkaar zijn gehaald. Dat geldt niet alleen voor ADSL en kabel, maar ook voor de gemeten snelheden van inbellen via een analoog modem of ISDN.

Hoewel de NLIP toejuicht dat de Bond op zoek is gegaan naar een nieuwe methodiek om de snelheid van internet te testen, is zij zeer teleurgesteld dat zij niet in de gelegenheid is gesteld om vooraf te reageren op de inhoudelijke en technische opzet van deze paneltest.

Samengevat; De NLIP is positief over het feit dat de Consumentenbond in deze nieuwe opzet de daadwerkelijke ervaringen probeert vast te leggen van mensen die websurfen. Helaas doen de gebruikte bestandjes geen recht aan de werkelijkheid. Tevens had de Bond nooit de absolute waardes mogen vermelden. Voor het meten van absolute snelheidswaarden zijn goede alternatieve meetmethoden beschikbaar die, in tegenstelling tot de methode die door de Consumentenbond is gebruikt, duidelijk zien hoeveel deelnemers er voor het testresultaat verantwoordelijk zijn, en hoe de snelheden op elk uur van de dag kunnen variëren.

De fouten in de testopzet hadden volgens de branche-organisatie makkelijk voorkomen kunnen worden. Nu zijn de eerste resultaten van deze nieuwe opzet zo laat binnengekomen bij de geteste providers, dat het niet meer mogelijk was om nog iets in de publicatie te wijzigen. Inmiddels hebben de leden alweer nieuwe resultaten ontvangen voor publicatie in het septembernummer van de Consumentengids. Hieruit blijkt dat de testopzet niet is gewijzigd.

Meer informatie: Hans Leemans Directeur NLIP

Branchevereniging Nederlandse Internet Providers (NLIP) Postbus 90407 2509 LK Den Haag T.: +31 (0)70 314 02 91 F: +31 (0)70 314 06 25 E: hans.leemans@nlip.nl W: https://www.nlip.nl/

Zoekwoorden:

Deel: ' Vereniging internetproviders kritiseert test Consumentenbond '
Lees ook