Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 29 januari 2003

VERGADERING BIJZONDERE RAADSCOMMISSIE SAMENVOEGING GELDROP - MIERLO

Op donderdag 6 februari a.s. wordt er om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Mierlo een openbare vergadering gehouden van de bijzondere raadscommissie samenvoeging Geldrop - Mierlo. Deze commissie wordt gevormd door de voorzitters van de in de raden vertegenwoordigde fracties en adviseert de raad over zaken die betrekking hebben op de vrijwillige samenvoeging van Geldrop en Mierlo.

Bij het ter perse gaan van dit blad was de agenda van de vergadering nog niet bekend. Deze zal op de gebruikelijke wijze in de gemeentelijke rubrieken gepubliceerd worden op 5 februari. Zodra de agenda bekend is zal deze tevens op de websites van Geldrop en Mierlo bekend worden gemaakt en liggen de stukken in beide gemeentehuizen op de gebruikelijke wijze voor eenieder ter inzage.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering bijzondere raadscommissie samenvoeging Geldrop en Mierlo '
Lees ook