Gemeente Deventer

Vergadering gemeenteraad (in kopje)

De gemeenteraad vergadert maandag 27 en eventueel dinsdag 28 januari om 19.30 uur in het Stadhuis, Grote Kerkhof 4.

Op de agenda staan onder meer:

* overdracht bevoegdheden raad aan presidium in het kader van het werkgeverschap van de raad

* wijzigen gemeenschappelijke 'Regeling Regio Stedendriehoek'
* project Knoopkegel

* bouwen tijdelijke parkeergarage nabij de Wilhelminabrug
* gratis bewaakte fietsenstallingen op het Sijzenbaanplein en Lamme van Dieseplein

* vaststellen voorbereidingsbesluit 'Bergweide 2003'
* vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied Deventer 2000'
* actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen 2002-2012
* Verordening bodembescherming Deventer

* subsidie Stichting VluchtelingenWerk en Nieuwkomers ter bekostiging van de kerntaak rechtsbescherming/juridische begeleiding van asielzoekers

* Beleidsplan ABW/IOAW/IOAZ 2003.

De agenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage in het Gemeentelijk Informatiecentrum, Burseplein 20, Stadskantoor en op de locatie Koningin Wilhelminalaan 13, Schalkhaar. Daarnaast liggen de stukken onder meer in de Openbare Bibliotheek, Brink 70, de bibliotheekfilialen Karel de Groteplein 23, Flora 259, Oerdijk 38 in Schalkhaar en Burgemeester Crommelinlaan 1 in Diepenveen, in de Stads- of Athenaeumbibliotheek, Klooster 12, bij plaatselijke belangenverenigingen van Lettele, Linde en Oude Molen, Averlo/Frieswijk en Okkenbroek, en in gemeenschapshuizen in Diepenveen, Schalkhaar, Lettele en Okkenbroek.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en iedereen is welkom. De vergaderingen zijn in de regel elke vierde maandag van de maand in de raadzaal van het Stadhuis.

Tijdens raadsvergaderingen mag u niet meepraten; dit in tegenstelling tot de vergaderingen van de raadscommissies. Deze commissies geven desgevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders, voordat zij voorstellen aan de raad doen. Tijdens vergaderingen van raadscommissies mag u wel meepraten. Ook de raadscommissies vergaderen één keer per maand; deze vergaderingen kondigt de gemeente aan op de gemeentelijke pagina Deventer Nu in de Deventer Post.

Deel: ' Vergadering gemeenteraad in Deventer '
Lees ook