Lijst Pim Fortuyn


- Rotterdam - 14-06-2002 Even rechtzetten

Omdat de berichten in de media nogal verschillen van de werkelijkheid m.b.t. de vergadering van gisteren, 13 juni 2002 volgen hieronder het verslag, zoals dat te vinden is op www.lpfleden.nl

Tevens publiceren wij hier het verslag van heer T.Kuijper, die ook als coördinator aanwezig was.

Donderdagavond heeft in het gebouw van de tweede kamer overleg plaatsgevonden over de onvrede die is ontstaan onder de leden van de Lijst Pim Fortuyn. Bij dit overleg waren onder meer Mat Herben, John Dost, Tjeerd Sleeswijk Visser, Peter Langendam en enkele andere betrokkenen aanwezig. Dedelegatie van de leden bestond uit Ruud Both en Mildo de Groot.

Tijdens het overleg hebben wij aan het bestuur en de fractie uiteengezet waar volgens de regio-coördinatoren en leden de grootste knelpunten zitten. Belangrijk is te benadrukken dat de problemen zich hoofdzakelijk afspelen op bestuurlijk niveau en geen betrekking hebben op het functioneren van de fractie of de wijze waarop zij de coalitie besprekingen voert. Dit willen wij benadrukken, omdat de coalitie besprekingen op dit moment in volle gang zijn en wij, als leden, Mat Herben alle ruimte willen geven om deze tot een goed einde te brengen. Het gesprek tussen bestuur, fractie en onze afvaardiging was constructief en inhoudelijk. Na een rondvraag werd het gesprek na 1 uur en 40 minuten in overeenstemming beëindigd. Wij zullen de komende dagen nog terugkomen op de geplande ledenvergadering,waarbij wij vele vraagtekens zetten bij de voorgestelde nieuwe statuten, het nieuwe huishoudelijk reglement en de uitspraken ten aanzien van het(nieuwe) bestuur.Afgesproken is dat wij als lpfleden.nl een evaluatierapport zullen opmaken van de problemen die op dit moment volgens de leden binnen de partij spelen. Dit rapport zal begin volgende week door de initiatiefnemers van deze site worden aangeboden aan fractie en bestuur.

Ruud Both

Verslag T.Kuijper.

Vanavond was ik aanwezig op een vergadering in het gebouw van de 2e Kamer die belegd was i.v.m. de ontevredenheid onder de leden van de partij. Hierbij aanwezig waren o.a. Mat Herben, John Dost en Peter Langendam. Voorts waren aanwezig de oprichters van de website www.lpfleden.nl en Regina de Nooijer (coördinator Zeeland), Verder waren er nog een aantal mensen, waaronder Sleeswijk-Visser (nieuwe voorzitter van het gedelegeerd bestuur). Communicatie probleem.

Er is in deze vergadering vooral vastgesteld dat we met een communicatie probleem te maken hebben tussen de partij enerzijds en de coördinatoren en leden anderzijds. Natuurlijk is dat niet iets dat ons verbaast, maar kennelijk is men bij de partij met heel andere dingen bezig (de informatiegesprekken) en had niet zo direct in de gaten dat de onvrede hoog opliep. Nu is men er overduidelijk mee geconfronteerd en heeft zich de kritiek ter harte genomen en gevraagd om in het vervolg eerder contact op te nemen en het niet op te kroppen.

Coördinatoren zijn nog volledig in functie.

Mat Herben en het bestuur (John Dost en Peter Langendam) hebben een aantal zaken opgehelderd, een ervan is dat de taak van de coördinatoren zeer zeker NIET is beëindigd, integendeel. Men heeft heel duidelijk gemaakt dat de partij de coördinatoren veel dank verschuldigd is en letterlijk gezegd: zonder hen hadden wij hier nu niet gezeten.Ook dat ze beslist nog hard nodig zijn bij het verder opzetten van de afdelingen, die de voorbereidingen moeten treffen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Vergadering coördinatoren.

Zaterdag a.s. 15 juni is er een bijeenkomst van coördinatoren, waarvoor ALLE regio coördinatoren zijn uitgenodigd. Ik heb Inez gevraagd om een lijstje te maken van de email adressen van de coördinatoren en hen in het vervolg direct via email te benaderen voor zaken als het houden van een vergadering. De details van de vergadering staan op de LPF site. Er zal dan o.a. gesproken gaan worden over de oprichting van regionale partij afdelingen.

Algemene Vergadering.

Men wil toch op korte termijn een Algemene Vergadering houden (er moet nog een ruimte gevonden) om te voorkomen dat de leden zich te veel buitengesloten voelen.

De agenda van die vergadering is nog niet duidelijk. Kritische leden.

Het bestuur en Mat hebben duidelijk gemaakt aan de oprichters van de website www.lpfleden.nl dat men kritische leden op prijs stelt, omdat dit vaak de mensen zijn die zich het meest inzetten. Er is afgesproken dat men de kritiek van deze mensen ter harte neemt en alles zal doen om de organisatie van de partij nu snel ter hand te nemen.

Volle kracht vooruitDe vergadering van zaterdag a.s. moet er een worden van het begin van een nieuwe taak binnen de organisatie van de partij, we zijn nodig en men wil gebruik maken van onze diensten. Wij, LPF-ers van het eerste uur, willen dat toch ook? De tijd om de Provinciale Staten verkiezingen voor te bereiden vliegt voorbij. Na zaterdag zullen we meer weten waar we aan toe zijn en zullen we ook een duidelijke manier van communiceren moeten afspreken. Ook zullen we namen van contactpersonen moeten hebben en namen van mensen waarbij we aan de bel kunnen trekken als de communicatie onverhoopt toch nog niet goed verloopt.

Ik hoop dat velen weer bereid zullen zijn om hun inzet te geven. En ook dat we zaterdag duidelijkheid krijgen over ons aanspreekpunt in de partij. Ook dat we in staat zullen zijn om de kritiek via directere kanalen te spuien dan tot op heden mogelijk is geweest.

Deel: ' Vergadering Lijst Pim Fortuyn 13 juni 2002 '
Lees ook