Gemeente Leiden

Wijkgroep Oostelijke Binnenstad

Dinsdag 18 maart a.s. om 20.00 uur in buurthuis De Pancrat, Middelstegracht 85

Agenda:

* stand van zaken Onze Buurt Aan Zet (20.15 uur)
* voorlichting infectierisico's (20.30 uur)
* bespreking afrekening 2002 / Voorstel begroting 2003 (21.30 uur)
* verslag wijkgroepvergadering 5 februari 2003 (22.15 uur)
Caroline Gerritsma, tel.: 5167621

Vrijdag 21 maart a.s. om 9.30 uur in de Koffiekamer (k. 263) van het
* behandeling van zeven bezwaarschriften inzake woonruimteverdeling Deze pagina is gewijzigd op 14-03-2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering Wijkgroep Oostelijke Binnenstad Leiden '
Lees ook