Gemeente Capelle a/d IJssel

Vergadering WOP Schollevaar 18 maart 2003

Op dinsdag 18 maart 2003 om 19.30 uur vergadert het wijkoverlegplatform Schollevaar. Deze vergadering staat in het teken van de verkiezing van een nieuw bestuur. Alle bewoners van Schollevaar zijn van harte uitgenodigd om hun stem uit te brengen. De vergadering wordt gehouden in het wijkcentrum aan het Maria Danneels Erf 20.
Op de agenda staan onder andere de stand van zaken, besproken door de tijdelijke werkgroep die de verkiezingen heeft voorbereid, een toespraak door de wijkwethouder over de toekomst van het WOP, een toelichting over de verkiezingen, het voorstellen van de kandidaten, verkiezing van een nieuw bestuur inclusief uitslag, Schollevaar 25 jaar en de begroting 2003.

Spreekuur
Voorafgaand aan de vergadering houdt wijkwethouder Aart Jan Moerkerke spreekuur. Hiervan kunt u alleen gebruikmaken na telefonische aanmelding op telefoonnummer 010-2848232. Het spreekuur begint om 18.30 uur in het wijkcentrum aan het Maria Danneels Erf 20.

Deel: ' Vergadering WOP Schollevaar Capelle ad IJssel, 18-3-2003 '
Lees ook