European Union

Georgia : shooting down of a UNOMIG helicopter in Abkhazia / air attacks Press Release: Brussels (12-10-2001)

---
Brussel,
12 oktober 2001

12792/01 (Presse 360)

P. 164/01

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de situatie in Abchazië (Georgië)

De Europese Unie is ernstig verontrust over de situatie in Georgië. Het is onaanvaardbaar dat een helikopter van de UNOMIG is neergeschoten en dat dorpen in de Kodor-kloof vanuit de lucht zijn gebombardeerd. De Europese Unie betuigt haar medeleven met de UNOMIG in verband met de dood van de militaire waarnemers en de bemanningsleden van de helikopter, en met de Georgische regering in verband met de burgerslachtoffers in de dorpen. Zij hoopt dat de ware toedracht van deze verontrustende incidenten kan worden opgehelderd.

De Europese Unie herinnert eraan dat de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Georgië moeten worden geëerbiedigd en verklaart andermaal dat zij groot belang hecht aan de regionale stabiliteit en veiligheid.

De Europese Unie roept alle betrokken partijen op, zich van militair optreden of politieke druk te onthouden om elke escalatie of verslechtering van de situatie in Georgië, met inbegrip van Abchazië, te voorkomen en hun inspanningen te verhogen met het oog op de samenwerking bij de bestrijding van terrorisme en criminaliteit.

De Europese Unie roept Rusland en Georgië op, de controle aan de grenzen te versterken om te voorkomen dat Tsjetsjeense strijders deze overschrijden, ook naar Abchazië (Georgië).

De Europese Unie roept de partijen in het Abchazische conflict en de Groep Vrienden van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor Georgië op om op basis van de voorstellen van de secretaris-generaal voort te werken aan een vreedzame en alomvattende oplossing van het Abchazische conflict, waarbij de territoriale integriteit van Georgië wordt gerespecteerd.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de eveneens geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.


---

---

Deel: ' Verklaring Europese Unie over de situatie in Abchazië '
Lees ook