Gemeente Son en Breugel


Vervolg werkzaamheden Gentiaanlaan
27-02-2003

De komende maanden worden diverse werkzaamheden uitgevoerd langs de Gentiaanlaan. Deze werkzaamheden zullen ertoe leiden dat nog dit najaar de rijweg, inclusief de aanleg van de geluidsvoorzieningen en de riolering, gereed is.

Begin maart wordt begonnen met het verwijderen van bomen en beplanting voor de aanleg van geluidsschermen langs de noordzijde van de weg. Deze schermen komen aan de noord-oostzijde van rotonde Afrikalaan en achter de woningen van de Rijnlaan die met hun achtertuin grenzen aan de Gentiaanlaan.
Langs de zuidzijde van de weg wordt een geluidswal gemaakt. Het is noodzakelijk dat hiervoor ter hoogte van de Muizenberg tot halverwege de Lamalaan, bomen worden verwijderd. Voor het gedeelte ter hoogte van de Muizenberg en de Obrechtlaan wordt onder de geluidswal een riolering aangelegd die het overtollig regenwater in eerste instantie zal bergen. Als de regenbui aan blijft houden, wordt het sterk verdunde rioolwater via buizen en sloten afgevoerd naar de bermsloot langs de A50.

Behalve het verwijderen van beplanting wordt in maart ook nieuwe beplanting aangebracht. De middenbermen op de rotondes bij de Afrikalaan en de Australiëlaan worden eerst ingeplant. Later worden de zij- en middenbermen, geluidsschermen en geluidswallen ingeplant. Dit zal eind 2003 ofwel begin 2004 plaatsvinden.

De geluidsvoorzieningen en rioleringswerken worden uitgevoerd tussen eind april en de zomervakantie. Gedurende deze periode zal de Gentiaanlaan tussen de beide nieuwe rotondes voor het doorgaande verkeer afgesloten worden. Het gedeelte van de Gentiaanlaan tussen de rotonde Europalaan / Afrikalaan en de Rooiseweg blijft open.

Medio dit jaar zal op de Gentiaanlaan nog een laagje geluidsreducerend asfalt worden aangebracht. Daarna kan de weg definitief worden opengesteld.

Deel: ' Vervolg werkzaamheden Gentiaanlaan in Son en Breugel '
Lees ook