Gemeente Oosterhout

Voetgangersgebied s nachts afgesloten voor autoverkeer

Met een korte schriftelijke inventarisatie zijn eind januari de meningen van bewoners en winkeliers van het winkelcentrum gepeild over de mogelijke afsluiting van de binnenstad tijdens de nachtelijke uren. Daaruit is naar voren gekomen dat afsluiten van dit gebied vanuit veiligheidsoogpunt zeer wenselijk is. Zonder uitzondering is iedereen bereid mee te werken aan een tijdelijke oplossing.

De tijdelijke maatregel houdt in dat het voetgangersgebied in de avonduren en nachtelijke uren voor autoverkeer afgesloten zal zijn. Op maandag t/m donderdag en op zaterdag en zondag wordt het voetgangersgebied aan de zijde van de Arendstraat en de Nieuwstraat om 20.00 uur door middel van palen afgesloten voor het autoverkeer. Om 07.00 uur s ochtends worden de palen verwijderd, zodat het voetgangersgebied toegankelijk is voor het bevoorradingsverkeer. Op de koopavond vindt de afsluiting om 21.30 uur plaats.In de huidige situatie wordt het voetgangersgebied aan de zijde van de Kerkstraat en de Keiweg om 11.30 afgesloten, tot de volgende dag 07.00 uur. Dit geldt voor maandag t/m zaterdag; op zondag zijn deze toegangen afgesloten. Dit zal zo blijven.

Om deze maatregel te kunnen effectueren, wordt met spoed een verkeersbesluit genomen. Dit besluit wordt binnenkort gepubliceerd. Hierop anticiperend zullen de extra palen worden geplaatst op vrijdag 14 februari. Vanaf die dag zullen de palen in de Nieuwstraat en Arendstraat dus op genoemde tijdstippen dicht zijn. De maatregel heeft een tijdelijk karakter. In de loop van dit jaar wordt gewerkt aan de voorbereidingen van het definitieve palenplan met persoonlijke toegangskaarten voor bewoners en winkeliers in dit gebied. Dit systeem vergt echter de nodige voorbereidingstijd en een tijdelijke oplossing is wenselijk.

Het winkelcentrum van de gemeente Oosterhout heeft de afgelopen periode steeds meer last gehad van ramkraken. Dit levert niet alleen materiële schade op voor de betrokken winkelier maar ook emotionele schade. Bovendien vinden de ramkraken steeds vaker plaats op tijdstippen dat er al enig voetgangers - of fietsverkeer in de straten aanwezig is. Voor enkele bewoners en winkeliers in het winkelcentrum was dit aanleiding om samen met de gemeente en de politie een tijdelijke oplossing te zoeken.

Oosterhout, 13 februari 2003

Deel: ' Voetgangersgebied in Oosterhout s nachts afgesloten voor autoverkeer '
Lees ook