Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 03/037

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

13 maart 2003

Nr. 03/037

Door vogelpest getroffen ondernemers kunnen in aanmerking komen voor bijstand

Door vogelpest getroffen ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een bijstandsregeling voor zelfstandigen. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat de ondernemer en de eventuele partner geen inkomsten hebben boven het sociaal minimum. Ook biedt het zogenaamde Besluit bijstandsverlening zelfstandigen gemeenten de mogelijkheid om onder voorwaarden bedrijfsleningen te verstrekken tot maximaal 162.344 euro. Demissionair minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept gemeenten op aanvragen van getroffen bedrijven met voorrang in behandeling te nemen.

Dit staat in een brief die De Geus mede namens demissionair staatssecretaris Rutte naar gemeenten heeft gestuurd. Het zogenaamde `Besluit bijstandsverlening zelfstandigen' is een bestaande regeling. In zijn brief wijst De Geus gemeenten erop dat deze regeling van toepassing kan zijn op door vogelpest getroffen bedrijven.


---

De volgende Officiële publicatie(s) zijn gerelateerd aan bovenstaande persbericht:
PDF publicatie Aanbiedingsbrief van minister De Geus bij een verzamelbrief aan de Nederlandse gemeenten.
PDF publicatie Bijlage 1: Verzamelbrief maart 2003 aan de Nederlandse gemeenten
PDF publicatie Bijlage 2: Formulieren o.a. van Agentschap SZW: Aanvullende informatie na voorwaardelijke subsidieverlening enz. PDF publicatie Bijlage 3: Nieuwskrant voor gemeenten 2003

Deel: ' Vogelpestbedrijven komen in aanmerking voor bijstand '
Lees ook