Gemeente Leusden

Persbericht

Bureau Communicatie Gemeente Leusden
nummer 03-005 dinsdag 11 maart 2003

Nadere informatie bij, Paul Custers, telefoon 033-4961619/06-54694719

VONDST DODE VOGELS MOET WORDEN GEMELD

Inwoners van Leusden die dode vogels aantreffen worden dringend verzocht dat te melden aan de gemeente Leusden via het meldpuntnummer 033-4961710. De gemeente zal vervolgens zo spoedig mogelijk de vogels ophalen. Het zelf vervoeren van kadavers is verboden.

In samenhang met de uitbraak en (verdere) verspreiding van de vogelpest worden zowel pluimveebedrijven alsook pluimvee van particulieren in een straal van 1 km van het betrokken bedrijf geruimd. Het Ministerie van LNV voert de werkzaamheden uit. Hobbyisten die pluimvee hebben buiten die straal (bijna de hele gemeente Leusden valt inmiddels binnen het ruimingsgebied) moeten in elk geval hun pluimvee binnen houden. Het veroeren van pluimvee, eieren, strooisel en mest is verboden. Mensen zijn verplicht dode en zieke kippen en ander pluimvee te melden bij LNV (0800-2233322).

Belangrijk is ook dat mensen die (wilde) vogels aantreffen in parken of op de weg dat meteen melden bij de gemeente Leusden. Overigens is het waarschijnlijk dat de vogels zijn gestorven door andere (nauurlijke) oorzaken dan de vogelpest, maar uit voorzorg en om de kasn op besmettingsgevaar te verminderen moeten deze beesten toch worden opgeruimd. Het dringende advies is om de kadavers niet aan te raken en te voorkomen dat bijvoorbeeld honden in de buurt van de kaders komen.

De dode beesten worden opgehaald door de gemeente en zullen worden vervoerd naar de Erasmus Universiteit in Rotterdam die verder onderzoek doet.

Deze en andere aanwijzingen worden verstrekt door het Ministerie van LNV. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het LNV-loket: 0800-233322. Ook is er informatie te vinden op de website van het Ministerie: www.minlnv.nl/vogelpest of op teletekstpagina 461

Deel: ' Vondst dode vogels moet worden gemeld '
Lees ook