Gemeente Breda

Persberichten

13-03-2003

Voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan binnenstad/westflank

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan Binnenstad/westflank. Het voorontwerp is nu vrijgegeven voor inspraak. Een partiële herziening van het bestemmingsplan Binnenstad uit 1995 is nodig om de plannen Het water terug in de stad en de aanliggende ontwikkelingslocaties langs de Markendaalseweg, mogelijk te maken. De werkzaamheden om dit te realiseren vinden gefaseerd plaats, maar het totale werk moet in de zomer van 2008 gereed zijn. Dan zal - waar ooit de rivier de Mark stroomde - de nieuwe rivier, genaamd DE NIEUWE MARK de binnenstad verrijken. Ook de haven zal zijn oude plaats weer innemen.

Realisatie water terug in de stad
In het huidige bestemmingsplan Binnenstad uit 1995 is wel opgenomen dat open water bij de Gedempte Haven en de Markendaalseweg (tot en met de Jan van Polanenkade) is toegestaan.Vanwege de ingrijpende en uitgebreide plannen en vanwege het gegeven dat het water in de plannen tot aan de Karnemelkstraat gaat (dus verder dan de Jan van Polanenkade), is de aanduiding open water in het huidige bestemmingsplan niet voldoende.
Bovendien is een partiële herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk om de inrichting van de openbare ruimte, de wegen en de bouwplannen op de ontwikkelingslocaties langs de Markendaalseweg te kunnen realiseren.

Periode van inspraak en inspraakavond
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorontwerp vrijgegeven voor inspraak. De periode van inspraak loopt van 20 maart tot 17 april 2003. Op maandag 31 maart is er om 20.00 uur een inspraakavond over het bestemmingsplan in De Nieuwe Veste. Daarnaast is er die avond een informatiegedeelte om de aanwezigen bij te praten over de stand van zaken van het totale plan om het water terug te brengen in de stad.
Het voorontwerp van de partiële herziening van het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie voorlichting op het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan 10 te Breda.
Binnenkort wordt in het betreffende gebied huis-aan-huis een informatiekrant verspreid, waarin de plannen voor De Nieuwe Mark worden toegelicht. Schriftelijke reacties kunnen tot 17 april naar het college van burgemeester en wethouders worden gestuurd.

'We gaon dun bôôt in'
Verantwoordelijk wethouder Niederer is blij dat met dit voorstel het water in de stad weer een stap dichterbij komt. Volgens planning gaat de eerste schop voor het heropenen van de haven na de zomer van 2004 de grond in. Het motto van de Bredase Carnavals Vereniging voor 2004, 'We gaon dun bôôt in', sluit hier dan ook mooi bij aan en is voor wethouder Niederer een signaal dat 'water in de stad' leeft bij de Bredase bevolking. .

Breda, 13 maart 2003.

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorontwerp herziening bestemmingsplan binnenstad/westflank Breda '
Lees ook