Gemeente Maassluis

26-2-2003

Praat mee over voorzieningen voor jongeren in Maassluis

Wat kan de gemeente doen om van Maassluis een stad te maken waar jongeren met plezier wonen? Deze vraag staat centraal tijdens een discussiebijeenkomst in Theater de Schuurkerk op donderdag 6 maart aanstaande. Tijdens deze avond is het woord aan de jongeren. Welke knelpunten ervaren zij en welke oplossingen kunnen zij zelf verzinnen?

De gemeente wil bij het maken van haar plannen voor de jeugd, meer rekening houden met de wensen en behoeften van de jongeren zelf. Om te weten te komen wat de jongeren vinden van de voorzieningen in Maassluis, is een enquête gehouden en worden discussiebijeenkomsten georganiseerd. De afgelopen weken zijn er op de scholen voor voortgezet onderwijs in Maassluis al een aantal bijeenkomsten geweest met hetzelfde thema. De bijeenkomst in de Schuurkerk is bedoeld voor jongeren die niet (meer) in Maassluis op school zitten. De avond begint om 19.30 uur, de toegang is gratis. Meld je wel vooraf aan bij Annelies Hoogenes, tel. 5931921 of stuur een mail naar a.hoogenes@maassluis.nl. Meer informatie over het jeugdbeleid vind je op www.Maassluis.nl, onder de button Praat mee over Maassluis.

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorzieningen voor jongeren in Maassluis '
Lees ook