Gemeente Middelburg

Middelburg, 28 augustus 2001

PERSBERICHT

Waarnemend burgemeester Burgers van Middelburg vertrekt

De burgemeester van Middelburg, Mr. D.C.B. Burgers, heeft aan de Commissaris van de Koningin verzocht hem per 1 oktober 2001 te willen ontheffen van zijn functie als waarnemend burgemeester van Middelburg.

Nadat op 20 juni 2000 een meerderheid van de Middelburgse gemeenteraad het vertrouwen had opgezegd in de toen zittende burgemeester Mr. L.H.B. Spahr van der Hoek, heeft de Commissaris van de Koningin de heer Burgers gevraagd de waarneming op zich te nemen. Reeds eerder, van 1 januari 1996 tot 1 juni 1997, had de heer Burgers die functie eveneens vervuld.

Op 7 juli 2000 is de heer Burgers in zijn nieuwe functie gestart, in de verwachting dat de waarnemingsperiode acht à tien maanden zou zijn. Gelet op diverse andere functies van de heer Burgers, waaronder met name zijn ambt van honorair consul-generaal van Roemenië, was die periode voor hem aanvaardbaar.

Hij is niettemin bereid gebleken om na het verstrijken van die periode aan te blijven, maar aangezien de benoeming van zijn opvolger wellicht tot het einde van dit jaar kan duren, heeft hij de Commissaris van de Koningin gevraagd hem met ingang van 1 oktober aanstaande te willen ontheffen van zijn waarnemerschap.

Het college vind het spijtig dat de heer Burgers vertrekt, maar heeft begrip voor zijn standpunt. Hij is nu al meer dan een jaar lang waarnemend burgemeester en in die periode heeft hij veel betekend voor de gemeente Middelburg. Door zijn bindend vermogen heeft hij verstoorde betrekkingen hersteld en veel rust gebracht in de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Het college dankt hem voor de ontspannen sfeer waarbij in goede samenwerking veel tot uitvoering is gekomen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Waarnemend burgemeester Burgers van Middelburg vertrekt '
Lees ook