Programmabureau Advies Overheid.nl

Website Gemeente Heemstede vernieuwd: heldere site wijst burgers de weg

Met de officile presentatie aan de Raad van de Gemeente Heemstede rondde Madocke op 27 februari jl. de realisatie van de website af. Een vernieuwde vormgeving, de toevoeging van een forum, een agenda en een nieuwsservice en de integratie van de catalogus met producten & diensten, zijn de meest in het oog springende veranderingen.

De burgemeester en wethouders van Heemstede wilden het grondig aanpakken en stelden hun eisen voor de gemeentelijke website op basis van vooronderzoek onder burgers. Het eisenpakket omvatte o.a. een brede informatievoorziening, correspondentiemogelijkheden van en naar het raadhuis en de mogelijkheid tot discussie met bestuurders over actuele onderwerpen. Vanwege dit uitgebreide eisenpakket koos men als partner, net als bij eerdere projecten, voor Madocke interactive media uit Waddinxveen. Madocke was immers niet alleen in staat om de vormgeving en programmering van de website te verzorgen maar levert als integraal onderdeel het Content Management Systeem Mirakel. Het CMS Mirakel stelt de gemeente in staat zelf de actualiteit van de website te verzorgen. Op termijn biedt Mirakel zelfs de mogelijkheid de website te laten uitgroeien tot een volwaardige virtuele gemeenschap.

www.ictu.nl

Deel: ' Website Gemeente Heemstede vernieuwd '
Lees ook