Gemeente Amsterdam

Website www.gezondamsterdam.nl online
Gezond leven in gezond Amsterdam!
27 maart 2003 - GG&GD

"Is Amsterdam eigenlijk wel gezond?" Zo opent wethouder Zorg van de gemeente Amsterdam, Hannah Belliot, de nieuwe website www.gezondamsterdam.nl. De website is gemaakt voor het ontwikkelen en uitvoeren van de Nota lokaal gezondheidsbeleid en is een initiatief van de GG&GD Amsterdam. De site richt zich op Amsterdammers en professionals en is zo opgezet dat bezoekers kunnen discussiëren aan de hand van thema's en stellingen over gezondheidsproblemen in Amsterdam.

Uit onderzoek blijkt dat veel Amsterdammers ongezond leven en daardoor een grotere kans hebben op het ontwikkelen van welvaartsaandoeningen zoals hart- en vaatziekten en overgewicht. De gemeente wil daarom werken aan verbetering en bevordering van de gezondheid van de Amsterdammers.

Nota

Met behulp van de Nota lokaal gezondheidsbeleid met als motto 'Gezond leven in gezond Amsterdam' wil de gemeente prioriteiten aangeven en activiteiten in gang zetten voor een gezonde bevolking in een gezonde stad. Samen met de inwoners, zorginstellingen, zorgverzekeraars en gemeentelijke diensten wordt de nota samengesteld.

De website biedt alle Amsterdammers, hulpverleners en ambtenaren de mogelijkheid om mee te denken en te discussiëren aan de hand van prikkelende themas en stellingen over gezondheidsproblemen in Amsterdam. De stelling van deze maand is: Gezond leven heb jezelf in de hand en ongezondheid dus ook!.

Daarnaast is er op de website informatie te vinden over de kadernota Gezond leven in gezond Amsterdam, staat de maandelijkse nieuwsbrief er op en zijn de resultaten uit de diverse werkconferenties te lezen.

Wettelijke verplichting

De 'Nota lokaal gezondheidsbeleid' is een uitvloeisel van de wettelijke verplichting voor elke gemeente in Nederland tot het vaststellen en uitvoeren van een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vóór 1 juli 2003. Er worden duidelijke beleidsdoelstellingen geformuleerd, waardoor er concrete acties kunnen plaatsvinden

Vervolgens moet er elke vier jaar een nieuwe nota worden vastgesteld. De gemeenteraad is de eerstverantwoordelijke, omdat deze de concrete invulling en uitvoering van dit beleid bepaalt.

© Gemeente Amsterdam

Deel: ' Website www.gezondamsterdam.nl online '
Lees ook