Gemeente Soest

Wegwerkzaamheden in week 10 (3 t/m 7 maart) en 11 (10 t/m 14 maart)

Koningsweg / Belvedèreweg
Bij de uitvoering van de reconstructie van de aansluiting Koningsweg / Belvedèreweg is gebleken dat het autoverkeer regelmatig de verkeersborden van de wegafzetting negeert en tussen de afzettingen doorrijdt. Hierdoor ontstonden verkeersgevaarlijke situaties. Daarom is de aansluiting met de Nieuwegracht afgesloten. De werkzaamheden zullen ongeveer drie weken duren.

Dalweg
Vanaf 10 maart start de aanleg van inritconstructies op de beide aansluitingen van de Albert Cuyplaan met de Dalweg, de aansluiting van de Rubenslaan met de Dalweg en de aansluiting van de Van Goyenlaan met de Dalweg ter verbetering van de verkeersveiligheid. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd en daar waar wordt gewerkt is geen doorgang voor verkeer mogelijk. De werkzaamheden zullen ongeveer drie weken duren.

Heuvelweg
Op maandag 10 maart wordt gestart met het vervangen van het hoofdriool en bijbehorende werken. Het werk start bij de Noorderweg. Behoudens slechte weersomstandigheden zullen de werkzaamheden ca. 6 weken in beslag nemen. Gedurende die tijd wordt de Heuvelweg afgesloten voor al het verkeer. De aard van de werkzaamheden kan enige overlast veroorzaken.

---

Opening tentoonstelling

Opening expositie verkeer Op meerdere manieren informeert de gemeente Soest u over scenario A en B van de hoofdwegenstructuur in Soest. In dit kader staat in de hal van het gemeentehuis een expositie. Deze expositie is dinsdagavond 4 maart officieel geopend door wethouder Harry Witte en Reinier Bordewijk (plaatsvervangend voorzitter commissie RVM). De expositie is tot en met 31 maart te bezichtigen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Meer informatie: www.soest.nl/verkeer

---

Gedeputeerde Lokker overhandigt negen Utrechtse bedrijven certificaat `Groen Uitgerust'

Recreatieondernemers investeren in een groene toekomst

Op donderdag 6 maart aanstaande ontvangen negen Utrechtse recreatiebedrijven een certificaat omdat ze de cursus `Groen Uitgerust' met goed gevolg hebben voltooid. De heer J.P.J. Lokker, gedeputeerde landelijk gebied van de provincie Utrecht, overhandigt naast deze certificaten tevens de Bedrijfsnatuurplannen die de ondernemers binnen de cursus hebben gemaakt. De cursusmap van `Groen Uitgerust' werd ontwikkeld door Landschapsbeheer Nederland in samenwerking met RECRON. Landschapsbeheer Utrecht gaf de cursus in haar provincie vorm. RECRON adviseerde haar leden om hier vooral aan deel te nemen.

Vakantie betekent voor velen tot rust komen in de prachtige natuur die Nederland te bieden heeft. De recreatiebranche wil daarom graag in de toekomst van dit landschap investeren. Negen Utrechtse recreatiebedrijven hebben met dit doel Bedrijfsnatuurplannen opgesteld om het landschap op en rond hun bedrijf niet alleen te koesteren, maar zelfs te verrijken.

De RECRON-leden die het certificaat en hun Bedrijfnatuurplan mogen ontvangen, zijn: Vakantiepark De Bonte Vlucht (Doorn), King's Home (Soest), Recreatiecentrum De Lucht (Renswoude), Camping De Batterijen (Renswoude), Recreatiepark Laag-Kanje (Maarn), Vakantiecentrum De Heigraaf (Woudenberg), Fa. Caravanpark De Voormolen (IJsselstein), Kampeerterrein De Zeven Linden (Baarn) en Vakantiecentrum Ginkelduin (Leersum).

De bedrijven zijn half november 2002 gestart met de cursus `Groen Uitgerust'. De cursus heeft een aantal heldere doelen. Zo zijn de ondernemers zich meer bewust geworden van de rol die `natuur en landschap' heeft in hun bedrijfsvoering, leerden zij een Bedrijfsnatuurplan op te stellen en concrete maatregelen uit te werken ter bevordering van `natuur en landschap'. Opvallend in de uiteindelijke plannen is dat een aantal bedrijven gaat experimenteren met minder caravans op een perceel zodat er meer ruimte zal zijn voor natuur. Ook zien meerdere bedrijven goede mogelijkheden om, in samenwerking met Landschapsbeheer Utrecht, de gasten te stimuleren om hun tuintjes bij caravans met inheemse plantensoorten in te planten.

Landschapsbeheer Utrecht heeft reeds een vervolgtraject in gedachten. De bedrijven kunnen onder begeleiding een informatieavond voor de gasten organiseren. Verder brengt een medewerker van Landschapsbeheer Utrecht over een jaar nogmaals een bedrijfsbezoek om te kijken hoe het staat met de implementatie van het Bedrijfsnatuurplan.
---

Deel: ' Wegwerkzaamheden in week 10 gemeente Soest '
Lees ook