Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Welzijnsopkoop verruimd

21 maart 2003 - In verband met welzijnsproblemen bij opfokhennen komen van vanaf vandaag bedrijven met opfokhennen in aanmerking voor de opkoopregeling. Dit heeft minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vandaag besloten. De opkoopregeling gold eerder al voor vleeskalkoenen, vleeskuikens en vleeseenden. De opkoopregeling geldt voor het vervoersbeperkingsgebied de Gelderse Vallei, zoals dat er uitzag op 19 maart 2003.

Normaal gesproken worden opfokhennen rond een leeftijd van 19 à 20 weken verplaatst van de opfokbedrijven naar de productiebedrijven. Dit is door de vervoersbeperkingen nu niet mogelijk. De opkoop is dan ook beperkt tot de dieren die niet van de opfokbedrijven naar de productiebedrijven mogen worden afgevoerd. Opfokhennen die binnen een bedrijf wel van de opfokstal naar de productiestal kunnen worden verplaatst komen niet in aanmerking voor subsidie. In dat geval worden de uitgelegde kippen uit de productiestal opgekocht ter destructie om plaats te maken voor de opfokhennen en het welzijnsprobleem op te lossen. De welzijnsproblemen ontstaan doordat de opfokbedrijven niet berekend zijn op de zwaarte en omvang van de dieren na een leeftijd van 19 à 20 weken. Ook is de bezettingsgraad op opfokbedrijven hoger dan op productiebedrijven, waardoor dit probleem nog wordt vergroot. Verder beginnen de opfokhennen rond de leeftijd van 19 à 20 weken met het leggen van eieren, waarvoor op de opfokbedrijven geen voorzieningen aanwezig zijn. Dit vergroot de kans op infecties en hygiëneproblemen bij de dieren. Als criterium voor de welzijnsproblemen is genomen de periode gedurende welke de dieren deel uit maken van een koppel.

Voor het overige is de opkoopregeling ongewijzigd gebleven. Dit betekent onder meer dat ook voor deze wijziging geldt dat de regeling nog kan worden aangepast indien dat in verband met de Brusselse goedkeuring, dan wel wegens het van kracht worden van een EU-regeling noodzakelijk is. Verder geldt de verplichting om alle op de betrokken bedrijfslocatie aanwezige levende opfokhennen, vleeskuikens, vleeseenden en vleeskalkoenen voor opkoop aan te bieden. Dit om herhaalde opkoop ter destructie te voorkomen. Ook voor bedrijven die al onder de regeling vielen, en vanaf vandaag vleeskuikens, vleeseenden of vleeskalkoenen ter opkoop aanbieden, geldt nu de verplichting om ook de op de betrokken bedrijfslocatie aanwezige opfokhennen voor opkoop aan te bieden. Voor de opfokhennen geldt deze verplichting niet voor dieren die zich bevinden in productiestallen. Dit zijn legdieren, die niet van het bedrijf behoeven te worden afgevoerd. Herhaalde opkoop is dan ook niet aan de orde.

De vergoeding voor de opfokhennen is, gelijk de vergoeding voor de vleeskuikens, vleeseenden en vleeskalkoenen, gebaseerd op 80% van de vergoeding die worden uitgekeerd in het kader van de veterinaire ruimingen op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De opkoopregeling en het gebied zijn te vinden op www.minlnv.nl/vogelpest. Daar staat ook een aanmeldingsformulier. Voor vragen kunnen bedrijven terecht bij Het LNVloket: 0800 - 2233322

Deel: ' Welzijnsopkoop bij opfokhennen verruimd '
Lees ook