Gemeente Den Haag

2003-03-07: Wethouder Klijnsma geeft startsein voor internationaal onderzoek

---

Hoe wilt u later wonen en verzorgd worden is de kernvraag van een internationaal onderzoek onder 50 59-jarigen in Finland, Polen, Hongarije en Nederland. De Haagse wethouder voor ouderenbeleid Jetta Klijnsma geeft daartoe het startsein tijdens een ontvangst van een internationale projectgroep in het Haagse Stadhuis op vrijdag 14 maart a.s. om 16.00 uur in zaal A.04.16.

Deze projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van zorgaanbieders en onderwijsinstellingen uit de betreffende landen. De Europese Unie heeft de opdracht aan hen verstrekt om aanbevelingen te doen over zorg in de toekomst en hoe het zorgonderwijs daarop voorbereid moet worden. Vanuit Nederland wordt door het Haagse woonzorgcentrum CoornhertCentrum en de Mondriaan Onderwijsgroep met diverse vestigingen in Den Haag aan deze projectgroep deelgenomen. Subsidie wordt verstrekt uit het Europese Leonardo da Vinci-programma. Dit bevordert vernieuwing, innovatie en kwaliteitsverbetering van beroepsopleidingen door transnationale samenwerking.

Tijdens een seminar in Den Haag van 12 tot en met 15 maart 2003 wordt de laatste hand gelegd aan de vragenlijst. Het eindresultaat wordt op 14 maart door de Finse projectleider Salla Seppänen aangeboden aan de Haagse wethouder voor ouderenbeleid Jetta Klijnsma. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens een slotsymposium in Finland in april 2004. In de komende maanden worden 1.200 aspirant-ouderen in de vier deelnemende landen ondervraagd.

Een deel van het project is gericht op toepassing van nieuwe technologie. In dat verband zijn er eerdere contacten geweest tussen de gemeente Den Haag en Finland over toepassing van nieuwe techniek. Dit heeft geresulteerd in oprichting van de Stichting ILSE (Independent Living for Seniors), die Haagse zorgaanbieders adviseert over het gebruik van digitale middelen.

De internationale delegatie besluit de bijeenkomst met een rondleiding door het Haagse stadhuis in aanwezigheid van de uit Finland afkomstige gemeenteambtenaar Anna-Maija Scholten, projectmanager bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

last update: 7-3-2003 13:04:04 ;pag.: 18845; auteur: 616;cat.:

Deel: ' Wethouder Klijnsma Den Haag geeft startsein voor internationaal onde.. '
Lees ook