EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

Zeeland, kies uw toekomst!

De plannen voor de Westerschelde Container Terminal plaatsen de Zeeuwen voor een moeilijke keuze: blijft de Zeeuw zuinig op het natuurgebied De Kaloot of wil hij een economisch sterkere positie in Nederland?

EVO vindt de aanleg van de Westerschelde Container Terminal essentieel voor de economische ontwikkeling van Zeeland.

Het Zeeuwse statenlid M. Wiersma (GroenLinks) liet op 17 juni weten dat hij fel tegen de komst van de Westerschelde Container Terminal (WCT) in Vlissingen is. Ook milieuorganisaties verzetten zich tegen de komst van de WCT omdat daarmee het natuur- en recreatiegebied, De Kaloot, verloren gaat.
Zeeland kent echter vele alternatieven als het gaat om natuur- en recreatiemogelijkheden. EVO vindt daarom dat de economische belangen in dit geval doorslaggevend moeten zijn.

De aanleg van de WCT zorgt in de eerste plaats voor meer werkgelegenheid dicht bij huis. Met de aanleg van de terminal zorgt Zeeland voor drieduizend extra banen.

Zeeland verwerft door de komst van de WCT een sterkere economische positie. Met de komst van de terminal verbetert Zeeland het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven en de concurrentiepositie van bestaande Zeeuwse bedrijven. Zeeland kan zoân impuls goed gebruiken.

Wiersma wil besluitvorming over de WCT uitstellen tot na de Provinciale Statenverkiezingen in 2003 en het thema inzetten bij de verkiezingsstrijd. Al geplande investeringen in infrastructuur in Zeeland, zoals het verleggen van de Sloelijn, moeten een bijdrage leveren aan het verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid.
Het daadwerkelijk realiseren van deze plannen hangt echter voor een groot deel af van de komst van de WCT. Om de voortgang van deze projecten niet in gevaar te brengen verdraagt besluitvorming rond de terminal geen uitstel.

EVO gaat de Zeeuwse Statenleden schriftelijk oproepen het besluitvormingsproces rond de WCT niet uit te stellen.

Terug ...

Deel: ' Zeeland kiest voor de toekomst '
Lees ook