Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Zonder gegevens geen productie of gebruik van vlamvertragers (28-2-2003)


Het tijdelijke verbod op productie, handel en gebruik van de vlamvertrager FR-720 zal niet worden verlengd. Dat schrijft staatssecretaris Van Geel aan de Tweede Kamer. Verder schrijft hij dat bedrijven die een stof willen produceren of gebruiken, moeten kunnen aantonen wat de consequenties daarvan zijn voor het milieu. Zonder die gegevens, mag geen vergunning worden verleend.

Door deze beslissing sluit staatssecretaris Van Geel aan bij de nieuwe principes die gelden voor het stoffenbeleid in Nederland. Bedrijven die een vergunning aanvragen, moeten daarbij informatie overleggen over de milieu gevolgen van de stof. Uit een recente uitspraak van de Raad van volgt de vergunningverlener op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel geen vergunning mag verlenen zolang hij niet voldoende informatie heeft over de gevolgen die de stof heeft voor het milieu Staatssecretaris van Geel zal vergunningverleners hierover informeren en wil bovendien bekijken of bedrijven kunnen worden verplicht onderzoek te verrichten naar stoffen waarvoor een vermoeden van nadelige milieugevolgen bestaat.

In maart 2002 heeft de minister van VROM besloten tot een tijdelijk verbod op de productie van vlamvertrager FR-720. Dit gebeurde naar aanleiding van het voornemen van Broomchemie in Terneuzen om FR-720 te gaan produceren zonder dat het bedrijf beschikte over informatie over de milieurisico's van deze stof, terwijl er volgens VROM onderbouwde vermoedens bestonden over de nadelige milieugevolgen van deze stof.

Inmiddels heeft de Raad van State aangegeven dat in het geval van Broomchemie een vergunning slechts had mogen worden verleend als duidelijk zou zijn geweest wat de milieugevolgen van de te produceren stof FR-720 zijn.

De uitspraak van de Raad van State maakt een verlenging van de verbodsmaatregel op FR-720 overbodig. Immers, zolang in het kader van een vergunningaanvraag onvoldoende informatie bekend is over de milieugevolgen van een stof, is volgens de Raad van State de vergunningverlening niet toegestaan als er een redelijk vermoeden bestaat dat de bewuste stof schadelijk is voor het milieu.

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10482&site=persbericht )

Deel: ' Zonder gegevens geen productie of gebruik van vlamvertragers '
Lees ook