ZORGVERZEKERAAR VGZ

Zorgverzekeraar VGZ: meer verzekerden ondanks premiestijgingen

Ondanks de sterke premiestijgingen heeft Zorgverzekeraar VGZ een flinke groei doorgemaakt. Op dit moment zijn alle nieuwe inschrijvingen verwerkt. Het totaal aantal verzekerden komt daarmee bij VGZ uit op ruim twee miljoen (2.065.816). Vorig jaar maart was dit ruim 1,8 miljoen (1.871.875). VGZ boekt met name winst bij de particuliere verzekeringen: er werden bijna 200.000 nieuwe verzekerden ingeschreven.

Ook de stijging van de nominale ziekenfondspremie bleek voor VGZ geen directe nadelige invloeden te hebben. In totaal werden 28.000 ziekenfondsverzekerden uitgeschreven. Daar staat tegenover dat VGZ 26.000 nieuwe ziekenfondsverzekerden kon inschrijven. De afname van 2000 ziekenfondsverzekerden kan worden verklaard uit het feit dat verzekerden ook uitgeschreven worden bijvoorbeeld bij overschrijding van de loongrens, bij vertrek naar buitenland of bij overgang naar kleine zelfstandigenstatus. Verdere verbijzondering laat zien dat er 1900 verzekerden zijn overgestapt naar een ander ziekenfonds en 5000 verzekerden van andere ziekenfondsen naar VGZ zijn gekomen.

Door de sterke landelijke afname van het aantal ziekenfondsverzekerden van 10,3 naar 10,2 miljoen, en de geringe afname bij VGZ is het totale marktaandeel van VGZ toegenomen.

Door de hogere premies ziet VGZ het kostenbewustzijn bij zowel ziekenfonds- als particulier verzekerden toenemen. Verzekerden letten meer dan voorheen op prijs/prestatieverhouding van hun zorgverzekeraar. 'VGZ juicht dat toe,' aldus Boudewijn Dessing. 'Het is nog marginaal maar geeft wel aan dat het product ziektekostenverzekering meer en meer gaat leven bij de consument. Het wordt voor verzekerden ook steeds belangrijker om te kiezen voor een betrouwbare en stabiele belangenbehartiger en zorginkoper.'


---

--

Zoekwoorden:

Deel: ' Zorgverzekeraar VGZ meer verzekerden ondanks premiestijgingen '
Lees ook