Feedback
EERSTE HULP BIJ CORONA-ONTSLAG .

03 June, 2020

Beschikbaar budget: € 0,00
ellen.kousen

heeft deze pitch aangemaakt:

ellen.kousen

Het valt niet mee een ontslagprocedure tot een goed einde te brengen. De emoties zijn rauw, elke misser wordt zwaar aangerekend. De ervaren leiderschapscoach Ellen Kousen helpt ondernemers de schade van dit pijnlijke proces te beperken.

Tijdens deze Corona-crisis kan het soms niet anders. Iedereen is van goede wil, maar de omzet daalt, van winst is geen sprake meer en de ondernemer teert in op zijn vermogen. Dus moeten de loonkosten omlaag en valt, ondanks de overheidssteun, aan ontslagen niet te ontkomen. Anders kapseist de onderneming en zit iedereen zonder werk.

Pijnlijk, erg pijnlijk. Niet alleen voor de ontslagen medewerkers, maar ook voor zijn of haar collega’s die wel kunnen blijven. En voor de ondernemer. Het is alsof die een boosdoener moet aanwijzen, terwijl de ellende wordt veroorzaakt door een virus dat niemand wil en dat niemand in de hand heeft. 

Een ontslagtraject is ingewikkeld en aan allerlei regels gebonden. Juridisch advies is vaak onontkoombaar. Maar dat neemt niet weg dat er de nodige fouten worden gemaakt. Veel werkgevers voelen zich bezwaard, worden in het gesprek te zakelijk en proberen het zo kort mogelijk te laten duren. Of, erger nog, kondigen het ontslag aan in een WhatsApp-bericht. Juist daardoor voelen ontslagen medewerkers zich gekrenkt en gaan zij negatieve verhalen over het bedrijf rondstrooien.  

Bij de blijvers groeit ondertussen de vrees dat ook zij zomaar op straat gezet kunnen worden. Dat zal ten koste gaan van de loyaliteit. En dat in een tijd dat met minder schouders dezelfde last gedragen moet worden.  

Het kan beter, weet Ellen Kousen. Kousen is een ervaren leiderschaps- en teamcoach en heeft de nodige ervaring bij diverse multinationals. Regelmatig wordt zij daar ingeschakeld om leidinggevenden te begeleiden die een ontslag moeten aanzeggen. Zij is nu een initiatief gestart om ondernemers te ondersteunen: ‘Eerste Hulp bij Corona-Ontslag’, gericht op de begeleiding en ondersteuning van bedrijven in het MKB.

‘De aanzegging van een ontslag is een ingrijpend moment in iemands leven’, zegt Kousen. ‘Er volgt vrijwel altijd een schrikreactie. Het is belangrijk in het gesprek aandacht te besteden aan die schrik. Anders landt de boodschap gegarandeerd verkeerd.’

Volgens Kousen is de voorbereiding van het gesprek cruciaal. Bij de financiële en juridische aspecten spreekt dat voor zich. Het UWV is ingeseind, een voorstel voor een ontslagvergoeding zit in de binnenzak. Maar aan de timing en de persoonlijke aspecten wordt minder aandacht besteed. En dat terwijl het moment, de toon en plaats van het gesprek zeer bepalend zijn bij de verwerking van de nare boodschap.

‘Een ontslagen medewerker die positief blijft over zijn voormalige werkgever?’, vraagt Kousen retorisch. ‘Het kan. Echt! Soms worden ze zelfs goede ambassadeurs van een bedrijf. Dat is niet alleen van belang voor de reputatie van de onderneming en voor de sfeer onder de achterblijvers, maar ook voor de bereidheid terug te keren als het economisch tij verbetert. Bij een koud en kil ontslag is de kans op terugkeer nihil.’

Kousen is beschikbaar voor ondernemers die van plan zijn werknemers te ontslaan. Haar betrokkenheid gaat verder dan alleen de begeleiding. Indien gewenst speurt ze in haar uitgebreide netwerk naar wie nog meer een bijdrage kan leveren en schakelt ze de juiste experts in, van bedrijfsadviseurs tot arbeidsrechtjuristen. 

‘Eerste Hulp Bij Corona-Ontslag’ is een initiatief voor en door ondernemers. Kousen, van-huis-uit bedrijfseconoom, werkt samen met een team van ondernemers vanuit verschillende expertises om de werkgever in het ontslagproces te ondersteunen en zo de ondernemer in een zware fase zoveel mogelijk te ontzorgen. Overigens, iedereen met ervaring in deze richting, wordt nog steeds van harte uitgenodigd te reageren en zich aan te sluiten.

Ondernemers en hun medewerkers verdienen een goede ontslagprocedure, daar is Kousen van overtuigd. Het gaat om het voortbestaan van bedrijven, het gaat om de kracht van de economie. ‘Daar ga ik met hart en ziel voor’, zegt Kousen. ‘Over mijn vergoeding praten we later wel. Die zal de draagkracht van de onderneming nooit te boven gaan.’

——————————————————————————————————————— 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Kousen op 06-2433221 of via ellen.kousen@icloud.com. De site “eerstehulpbijcoronaonstlag.nl” biedt meer informatie, net als het LinkedIn-profiel van Ellen Kousen.

Donatiebedrag Donateur

Op de hoogte blijven van wat er speelt op Nieuwsbank.nl?? Blijf op de hoogte

Reageer op dit bericht

0 Reacties

Deze website is nog in testfase. Opmerkingen zijn welkom. Klik hier.