Feedback
Google Home en Amazon's Alexa schenden je privacy. So what? .

24 July, 2019

Artikel is gepubliceerd
Stephanie Stam

heeft deze pitch aangemaakt:

Stephanie Stam

Google luistert gesprekken mee via Google Home. Ook Amazon doet het met Alexa. En Facebook en Apple en wie niet eigenlijk. Hoe ouderwets ben je als je op privacy bent gesteld?

Onlangs is aan het licht gekomen dat Google gesprekken meeluistert via Google Home. Dit heeft een medewerker van Google bekend gemaakt die in opdracht van Google gesprekken heeft meegeluisterd. Deze medewerker heeft duizend audiofragmenten gedeeld met de redactie van het Vlaamse tv-station VRT. Naast Google blijkt ook Amazon gesprekken af te luisteren die zijn opgenomen via de spraakassistent Alexa.


Dit gebeurt zonder dat beide partijen daar vooraf duidelijkheid over geven, soms gaat het om gesprekken die per ongeluk zijn opgenomen. Dit incident volgt op een reeks van schendingen op het gebied van privacy en consumentenbelangen in combinatie met steeds geavanceerdere technologie. Maar wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor deze schendingen? De techgigant of de consument zelf?

De trend van slimme apparatuur

Slimme apparatuur, de naam zegt het al deels: geavanceerde technologie die het doel heeft het leven van de gebruiker gemakkelijker te maken. Slimme apparatuur komt er in allerlei vormen en maten. Denk hierbij aan gebouwautomatisering die gebruikers middels een app in staat stelt alle ruimtes binnen een gebouw te beheren, of denk aan een smart TV van Apple of aan de slimme rolluiken bij IKEA.

Alles is tegenwoordig aangesloten op het internet en wordt ‘slim’ gemaakt. Slimme apparatuur in huis (domotica) is geen zeldzaamheid meer. Inmiddels hebben miljoenen huishoudens wereldwijd domotica in huis, waarvan drie op de tien huishoudens in Nederland. Deze apparaten hebben vaak microfoons ingebouwd die op grote afstand gesprekken kunnen verstaan, zoals de Google Home en Amazon's Alexa.

Normaliter wordt de opnamefunctie enkel geactiveerd met een commando zoals “Ok, Google..” Nu is echter gebleken dat de microfoons vaker open staan dan wij denken. Van de ruim 1000 opgenomen audiofragmenten nu in handen van de VRT, zijn er 153 onbewust opgenomen. Als iemand een woord uitspreekt dat enigszins lijkt op ‘Google’ start de opname ongewild.

Een opeenstapeling van privacy incidenten

Niet alleen de apparaten van Google en Amazon leiden tot privacy-zorgen bij consumenten. Neem het 5G netwerk van Huawei die het netwerk zou gebruiken voor spionage in Amerika of Facebook dat bijna dagelijks met privacy issues te maken krijgt.

Er is een nieuw tijdperk aangebroken. Een tijdperk van ongelimiteerde technische mogelijkheden waarin het uitwisselen van gegevens makkelijker is dan ooit, van met spraak bestuurbare auto’s tot een wc-bril die automatisch detecteert of je ziek bent en dat doorgeeft aan je huisarts.

Deze nieuwe voortschrijdende techniek biedt mogelijkheden waar we eerst nog maar van konden dromen, maar het roept ook vragen op bij de gebruiker. Is dit nieuwe technische tijdperk een utopie of eerder een dystopie?

Wie beschermt de privacy van de consument? Is nieuwe wetgeving voldoende, zoals de AVG die vorig jaar in Europa is ingevoerd? Of is het anno 2019 de verantwoordelijkheid van de consument zelf en is deze ontwikkeling simpelweg onvermijdelijk door de technologische vooruitgang? Of moet het de taak van de technische corporates zijn om de belangen van de consument te beschermen?

Twee kampen

Als je naar de reacties op deze ‘incidenten’ op social media kijkt, dan lijken er twee kampen te zijn. Enerzijds heerst er de mening dat het niet de verantwoordelijkheid is van de grote corporates. Het is een gevolg van het bundelen van technische middelen met ongelimiteerde mogelijkheden, je bent zelf verantwoordelijk om de voordelen simpelweg af te wegen tegen de nadelen.

“Tja, ik heb er geen last van, wanneer je een product koopt dan verdiep je je in je product en weet je hoe het werkt, Google is transparant in wat ze wel en niet opnemen”, aldus een reactie op één van de artikelen over de afluisterpraktijken. In een andere reactie worden meer praktische adviezen gegeven, “je kunt ook gewoon je microfoon dempen, probleem opgelost”. https://youtu.be/taiXCKiJcJA

Aan de andere kant zijn er die van mening zijn dat dit wel degelijk onacceptabel is en onder de verantwoordelijkheid van de techgiganten valt: “Ik snap echt niet dat er mensen zijn die dit gedrag van Google goed kunnen praten. Meeluisteren met iemands gesprek werd ooit als uiterst onbeschoft getypeerd. Post werd beschermd door het briefgeheim. Maar tegenwoordig wordt alles gedeeld zonder te weten bij wie het terecht komt.”

Hoe reageren de techgiganten hier zelf op?

Een vraag die minstens zo interessant is: wat zeggen de techgiganten zoals Google zelf over deze ontwikkeling? Google verklaart dat ze meeluisteren om de spraakassistent te verbeteren, omdat sommige woorden niet worden herkend. ‘We werken samen met taalexperts over de hele wereld om spraaktechnologie te verbeteren door transcripties te maken van een klein aantal audiofragmenten', aldus Google aan NOS. Ongeveer 0,2 procent van alle audiofragmenten worden door taalexperts gescreend. Deze fragmenten worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, maar de stemmen blijven wel traceerbaar. De gesprekken kunnen daardoor niet direct herleid worden tot personen, maar wel tot hun apparaten.

‘We werken samen met taalexperts over de hele wereld om spraaktechnologie te verbeteren door transcripties te maken van een klein aantal audiofragmenten” - Google

Zowel Google als Amazon geven aan privacy hoog in het vaandel te hebben staan en er alles aan te doen om de privacy van hun gebruikers te bewaken. In een verklaring geeft Google duidelijkheid over het doel van het afluisteren van audio en geeft ze aan een onderzoek te starten naar de taalexpert van Google die de gegevens heeft gelekt.

Hoe nobel zijn deze intenties van Google? Moet er niet ook een onderzoek komen naar de consequenties van het afluisteren voor de gebruikers van de smart devices zoals de Google Assistent? Enkel een onderzoek naar het incident met de medewerker die de gegevens heeft gelekt? De motieven van deze medewerker vormen wellicht materiaal voor een geheel nieuwe discussie. Maar dat zegt weinig over de verantwoordelijkheid die Google zelf zou moeten nemen. Doet Google er wel alles aan om de privacy van gebruikers te beschermen of maken ze gebruik van de kleine lettertjes door niet geheel transparant te zijn in hun handelswijze? Of gaat de toekomst onvermijdelijk naar een maatschappij waar geen privacy meer bestaat? En hoe erg is dat dan?

Het journalistieke onderzoek dat een (begin van) een antwoord op al deze vragen moet geven, omvat om te beginnen een onderzoek naar belangrijke publicaties op dit gebied. Op basis daarvan kunnen dan de personen geselecteerd worden die als woordvoerders van de verschillende visies kunnen worden geïnterviewd. Suggesties van lezers zijn uiteraard ook van harte welkom.

Begroting:
literatuuronderzoek 40 uur a €75 = € 3.000
4 interviews via email 4 x 24 uur x €75 = € 7.200
schrijven van het verhaal 40 uur x €75 = € 3.000
btw 21% van 13.200 = € 2.772
-------------------------------------------------
Totaal benodigd € 15.972

Donatiebedrag Donateur

Op de hoogte blijven van wat er speelt op Nieuwsbank.nl?? Blijf op de hoogte

Reageer op dit bericht

0 Reacties

Deze website is nog in testfase. Opmerkingen zijn welkom. Klik hier.