Feedback
Start SustainaBul 2020 .

20 January, 2020

Beschikbaar budget: € 0,00
pr

heeft deze pitch aangemaakt:

pr

De landelijke duurzaamheidsranglijst voor hoger onderwijsinstellingen van Studenten voor Morgen zal er dit jaar anders uitzien dan voorgaande jaren. De 30 grootste hoger onderwijsinstellingen worden meegenomen in de ranking, waarbij studenten de eerste ronde invullen op basis van online beschikbare publicaties. De vragenlijst is aangepast met oog op vijf belangrijke pijlers: een beleidsvisie, een strategie, de implementatie om de doelen te bereiken, transparantie en de betrokkenheid van studenten en medewerkers.

In 2012 startte Studenten voor Morgen met de SustainaBul: de landelijke duurzaamheidsranglijst voor hoger onderwijsinstellingen. De SustainaBul heeft als doel om onderwijsinstellingen te prikkelen en te stimuleren om duurzaamheid integraal te verwerken in hun visie en beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Deze ranglijst onderscheidt zich van andere ranglijsten, omdat het initiatief vanuit de studenten komt.  

In 2012 had het fenomeen ‘duurzaamheid’ nog bij veel Colleges van Bestuur van hoger onderwijsinstellingen geen prioriteit. In de eerste drie jaar van de SustainaBul werd er echter al veel teweeggebracht bij de onderwijsinstellingen. Zo werden er Green Offices opgericht, bestaande uit studenten met een missie om de instelling te verduurzamen. Al snel werden ook duurzaamheidsmedewerkers aangenomen. Dankzij de SustainaBul kreeg Studenten voor Morgen in het jaar van het Klimaatakkoord van Parijs (2015) het Groentje, ‘de aanmoedigingsprijs voor duurzame initiatieven die door jongeren worden ontplooid.’  

Er is al enkele jaren kritiek op de SustainaBul vanuit onderwijsinstellingen. Een van de kernpunten van deze kritiek was dat competitie tussen onderwijsinstellingen de kennisdeling en samenwerking voor een betere wereld in de weg zou staan. Als netwerkorganisatie zet Studenten voor Morgen samenwerking en kennisdeling op het gebied van duurzaamheid centraal. Toch biedt competitie ook waarde, zeker als dit gekoppeld is aan het begrip benchmark, een maatstaaf waarmee een organisatie zich kan vergelijken met andere organisaties in dezelfde branche. Als je de SustainaBul vergelijkt met een sport, waarbij je aan het eind van het seizoen niet in de top eindigt, dan kan dit gezien worden als een teken om te zoeken naar alternatieven, je tactiek te vergelijken met anderen en te leren van elkaar. De kracht van een benchmark is om kritisch naar jezelf te kijken. 

Studenten voor Morgen vindt het uiterst belangrijk dat kostbare tijd wordt geïnvesteerd in het verduurzamen van de instelling en niet in het invullen van een vragenlijst. Daarom is besloten dat in 2020 de eerste ronde door studenten zelf wordt ingevuld, gebaseerd op online beschikbare jaarverslagen en beleidsdocumenten. Uiteraard krijgt de onderwijsinstelling vervolgens ruim de tijd om deze gevonden antwoorden te lezen, waar nodig te verbeteren en extra bewijsmateriaal toe te voegen.  

Page Break 

Studenten voor Morgen heeft zich in een aantal workshopsessies, onder andere geleid door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, een organisatie die zich specialiseert in benchmarking, en een brainstormsessie met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, laten inspireren tot een nodige update van de methodologie. Om de volledige waarde van de benchmark te behouden, heeft Studenten voor Morgen voor de SustainaBul 2020 de beslissing genomen om de 30 grootste hoger onderwijsinstellingen mee te nemen in de ranglijst. Onderwijsinstellingen zijn publieke instellingen, gefinancierd door de Rijksoverheid en de studenten zelf. Studenten voor Morgen vindt dan ook dat onderwijsinstellingen een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en dat elk College van Bestuur duurzaamheid integraal moet implementeren in de onderwijsinstelling. Daarom worden al deze instellingen beoordeeld, niet om met een vinger te wijzen naar de laag scorende onderwijsinstellingen, maar om bewustzijn te creëren voor de eigen positie. De instelling kan er zelf voor kiezen om de resultaten van de SustainaBul juist positief te gebruiken om de instelling klaar te stomen voor de toekomst. 

Er gaan niet voor niets zoveel jongeren de straat op, er zijn niet voor niets zoveel jongeren bezig met duurzaamheid: het is tijd voor duurzaam beleid! 

Donatiebedrag Donateur

Op de hoogte blijven van wat er speelt op Nieuwsbank.nl?? Blijf op de hoogte

Reageer op dit bericht

0 Reacties

Deze website is nog in testfase. Opmerkingen zijn welkom. Klik hier.