Feedback
Veel onduidelijkheid over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen .

11 May, 2020

Beschikbaar budget: € 0,00
Fem

heeft deze pitch aangemaakt:

Fem

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering die ZZP'ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) kunnen aangaan. De verzekering beschermt de ondernemer tegen het risico van inkomensverlies bij eventuele arbeidsongeschiktheid. Aangezien ZZP'ers zelf verantwoordelijk zijn voor hun inkomen, hebben ze bij eventuele arbeidsongeschiktheid niet automatisch recht op een uitkering. Een dergelijke verzekering kan dus een bepaalde mate van inkomenszekerheid bieden aan de ondernemer. Maar is deze verzekering nu verplicht? Veel ondernemers weten het antwoord op deze vraag niet en willen meer duidelijkheid, blijkt uit een rondvraag van AOVcentrum.nl

Wat is arbeidsongeschiktheid?

Bij arbeidsongeschiktheid is iemand voor korte of langere tijd niet of niet optimaal in staat om te werken. Dit kan het gevolg zijn van een ongeluk, aandoening, ziekte of zwangerschap. Aangezien de vaste lasten gewoon doorbetaald moeten worden, is het handig als een (tijdelijk) arbeidsongeschikt persoon nog steeds een vorm van inkomen heeft.

Is de AOV nou verplicht of niet?

Uit een rondvraag onder meer dan 400 ondernemers blijkt dat veel ondernemers geen idee hebben of deze verzekering verplicht is. De verzekering is momenteel niet verplicht, maar dat gaat binnen enkele jaren waarschijnlijk veranderen, aangezien er al een principeakkoord over is getekend. Als dit akkoord doorgaat, is de AOV vanaf 2024 verplicht. Het AOVcentrum.nl vindt dat de overheid meer duidelijkheid moet verschaffen aan ondernemers, omdat maar weinig ondernemers op de hoogte zijn van de nieuwe plannen van het kabinet.

Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De maandelijkse premie wordt berekend op basis van een aantal factoren, waaronder het uit te keren bedrag bij eventuele arbeidsongeschiktheid, de zwaarte van het beroep (bij zwaardere beroepen en lichamelijk intensief werk is de kans op arbeidsongeschiktheid groter en de premie daardoor hoger), de leeftijd van de verzekerde, de gekozen eigen risicoperiode en de maximale uitkeringsduur. Aangezien de AOV momenteel niet verplicht is, kunnen de premies sterk verschillen tussen verzekeraars en typen verzekeringen, ook omdat er momenteel geen uniforme polis en tarievenstructuur is, waardoor de hoogte van de premie grotendeels afhankelijk is van de eigen keuze (en de beschikbare pakketten).

Wat wordt er uitgekeerd bij eventuele arbeidsongeschiktheid?

Momenteel wordt er bij arbeidsongeschiktheid een van tevoren afgesproken bedrag uitgekeerd. Het uit te keren bedrag hangt ook af van de mate van arbeidsongeschiktheid. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, wordt het uit te keren bedrag bepaald op basis van de mate van arbeidsongeschiktheid, omdat de verzekerde dan wordt geacht om nog steeds gedeeltelijk in zijn eigen inkomen te kunnen voorzien. Aangezien er nog geen uniforme polisvoorwaarden zijn, hangen de premie en het maximaal uit te keren bedrag volledig af van wat de verzekeraar en de verzekerde onderling overeenkomen. Echter, dit gaat in 2024 hoogstwaarschijnlijk veranderen.

Hoe zal de AOV er vanaf 2024 uitzien?

Als het akkoord doorgaat, zullen er een aantal dingen veranderen aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Allereerst wordt de verzekering verplicht. De premie wordt inkomensafhankelijk, en zal ongeveer 8 procent van het inkomen bedragen. Daarnaast zal er een maximum van ongeveer 220 euro op het premiebedrag zitten. Elke ZZP'er zal zich kunnen verzekeren, ongeacht het risicoprofiel van de ondernemer, terwijl de verzekeringsmaatschappij nu nog de mogelijkheid heeft om aanmeldingen te weigeren. Daarnaast zal er bij arbeidsongeschiktheid standaard 70% van het laatst verdiende inkomen worden uitgekeerd, terwijl de vergoeding nu nog gelijkstaat aan het bedrag dat bij het aangaan van de verzekering is overeengekomen.

Donatiebedrag Donateur

Op de hoogte blijven van wat er speelt op Nieuwsbank.nl?? Blijf op de hoogte

Reageer op dit bericht

0 Reacties

Deze website is nog in testfase. Opmerkingen zijn welkom. Klik hier.